CityPleat

Prémiový predfilter s médiami na odstránenie pevných a plynných kontaminantov v jednom filtračnom stupni. Môže sa použiť v existujúcich zariadeniach na odstránenie nízkych koncentrácií väčšiny vonkajších a vnútorných znečisťujúcich látok.

  • Princíp „2-v-1“ Kombinovaná filtrácia pevných častíc a molekúl
  • Rýchla a dynamická adsorpcia (RAD)
  • 100% spáliteľnosť
  • Ľahký a čistý
  • Môže sa použiť ako aktualizácia do existujúcej inštalácie
  • ICON6 Molecular
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON26 ozone 5
  • ICON27 ozone 6
  • ICON37 ISO10121

Súvisiace produkty