Hybridné

Hybridné

Molekulárne médium je základom všetkých úspešných riešení molekulárnej filtrácie. Spoločnosť Camfil ponúka rad osvedčených hybridných a zmiešaných médií s aktivovaným uhlíkom a oxidom hlinitým na širokú škálu molekulárnych kontaminantov.

Zmesi Camfil pozostávajú z aktivovaného uhlíka zmiešaného s oxidom hlinitým, zvyčajne každá zložka tvorí 50 %, na zabezpečenie širokospektrálneho odstránenia kontaminantov v dizajne filtra, ktorý neumožňuje samostatné plnenie po sebe nasledujúcich vrstiev médií. Najbežnejším príkladom je odstraňovanie ozónu, organických a korozívnych znečisťujúcich látok rovnakým filtrom. Väčšina zmesí Camfil je navyše certifikovaná UL, a teda kvalifikovaná pre aplikácie, v ktorých problém predstavujú samovznietenie a horľavosť. Hybridné médiá Camfil sú ďalšou variáciou tohto konceptu, pričom prášok uhlíka a oxidu hlinitého sa zmieša a vopred vytvaruje do guľôčok. Hybridné médiá sú certifikované UL a mimoriadne účinné pri regulácii kontaminácie sírovodíkom v priemyselných aplikáciách s veľkým zaťažením.