ActiCarb

Kovový typ "4V cell" molekulárny filter s vysoko navrhnutým dizajnom bez únikov, plnený špeciálnym aktivovaným uhlíkom na odstránenie toxických, rádioaktívnych plynov. Ideálne pre nukleárne, zdravotnícke aplikácie ako aj aplikácie biologickej bezpečnosti.

  • Využíva sa vo výskume, v oblasti biologických vied, v zdravotníctve a iných sektoroch
  • Odstraňuje molekuly, ktoré sa šíria vzduchom ako napr. pachy, dráždivé látky, toxické a korozívne plyny
  • Individuálny test miery úniku
  • Individuálny certifikát
  • Osvedčený produkt s kontrolovanými vlastnosťami od výrobcu, ktoré sú zachované po manipulácií a preprave
  • ICON6 Molecular
Typ položky Znečisťujúca látka Šírka (mm) Výška (mm) Hĺbka (mm) Prietok vzduchu (m3/h) Počiatočná tlaková strata (Pa) Optimálna relatívna vlhkosť (%)
Acticarb Formaldehyde Formaldehyde 610 610 292 1200 150 ≤ 90
Acticarb Formaldehyde Formaldehyde 305 610 292 600 150 ≤ 90
ActiCarb Medical Iodine 131 610 610 292 1200 300 ≤ 40
ActiCarb Medical Iodine 131 305 610 292 600 300 ≤ 40
ActiCarb Nuclear ICH3 610 610 292 1200 300 ≤ 90
ActiCarb Nuclear ICH3 305 610 292 600 300 ≤ 90
ActiCarb Mercury Mercury 610 610 292 800 100 ≤ 40
ActiCarb Mercury Mercury 305 610 292 400 100 ≤ 40
ActiCarb VOC VOC 610 610 292 1800 300 ≤ 50
ActiCarb VOC VOC 305 610 292 900 300 ≤ 50
ActiCarb Basic Basic gas 610 610 292 1200 200 ≤ 90
ActiCarb Basic Basic gas 305 610 292 600 200 ≤ 90
ActiCarb Acid Acid gas 610 610 292 1200 200 ≤ 90
ActiCarb Acid Acid gas 305 610 292 600 200 ≤ 90
ActiCarb ABEK War gas 610 610 292 500 420 ≤ 90
ActiCarb ABEK War gas 305 610 292 250 420 ≤ 90

Technické údaje/parametre

Aplikácia
Acticarb- ABEK: Obrana, civilná a vojenská ochrana. -MERCURY: Výskumné laboratóriá a výrobné jednotky pre svetlá a batérie. - KYSELINA: Jadrové alebo iné odvetvia, v ktorých je potrebné zachytávať fluorovodík. - BASIC: Zvieracie alebo výskumné laboratóriá na zachytávanie amoniaku. - VOC: Ak sa vyžaduje výmena filtra VOC pomocou BIBO (Bag in Bag Out). - JADROVÉ: Jadrový priemysel, výroba elektriny alebo výskum. - ZDRAVOTNÍCTVO: Nemocnice s urýchľovačom častíc (cyklotron)
Rám
Nehrdzavejúca oceľ, Pozinkovaná oceľ
Tesnenie
½ okrúhla 15 mm liata neoprénová pena
Komentár
Médium: 50 mm (2 palce) uhlíková hĺbka lôžka; vibrované a stlačené, aby vyhovovali požiadavkám na netesnosti. Teplota: Neustála maximálna teplota 80 °C

Súvisiace produkty