Handte EM-O Flex

Handte EM-O Flex

Výkonný odlučovač emulznej a olejovej hmly s modulárnym dizajnom.

Odlučovač Handte EM-O Flex bol navrhnutý ako flexibilný modulárny systém pre stredné až vysoké kapacity vzduchu, ktorý slúži ako centrálny odlučovací systém. Jeho oblasti použitia zahŕňajú sériovú výrobu aj individuálne aplikácie na veľkých obrábacích strojoch s plným mazaním (emulzia alebo olej) a pre vybrané mazanie minimálnym množstvom maziva (MQL). Môže sa použiť samostatný modul so vzduchovou kapacitou od 4 000 m³/h do 8 000 m³/h a v kombinácii šiestich modulov s kapacitou až 48 000 m³/h.