Odlučovače obrábacích hmiel

Odlučovače obrábacích hmiel

Odlučovače obrábacích hmiel Camfil poskytujú optimálne výsledky aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Vďaka pokroku v technológii sa produktivita a presnosť obrábacích strojov neustále zvyšujú. V dôsledku toho sa zvýšil dopyt po odlučovaní ultrajemných hmiel a výparov. Dodržiavanie expozičných limitov na pracovisku na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, efektívnosti výroby a ochrany závodu a zariadení nemôže byť ohrozené.