Handte EM-O Compact

Handte EM-O Compact

Odlučovač hmly EM-O Compact je cenovo dostupnou voľbou pre menšie strojárne, ktoré požadujú čistejšie a bezpečnejšie prostredie pre obsluhu. Tento univerzálny vstupný odlučovač hmly malých rozmerov je ľahko zabudovateľný do obrábacích strojov. Môže byť namontovaný na vrch zariadenia alebo na podlahu vedľa zariadenia ako samostatné zariadenie. Môže sa použiť na olejové aj syntetické chladiace kvapaliny s minimálnou konverziou.

Ľahké filtračné prvky sa jednoducho vymenia bez použitia náradia. Kovový predfilter sa tiež ľahko preplachuje a opätovne použije. Filtračné médium je optimalizované na lepšie odvádzanie počas prevádzky. Vďaka malým rozmerom a tichej prevádzke je možné EM-O Compact ľahko zabudovať do vášho obrábacieho zariadenia alebo výrobnej linky. EM-O sa môže použiť na zachytávanie hmly z olejových aj syntetických chladiacich kvapalín bez väčších konverzii. Najväčšou výhodou je, že pre obidva sa používajú rovnaké filtračné prvky. Na zachytenie olejovej hmly je možné na hornú časť jednotky namontovať dodatočný filter HEPA. Tento odlučovač hmly sa môže byť integrovať do vášho obrábacieho zariadenia na jeho hornú časť alebo ako samostatné zariadenie s možnosťou pripojenia vľavo alebo vpravo. Dodáva sa pripravený na prevádzku, ale k dispozícii je tiež voliteľné príslušenstvo na prispôsobenie jednotky vašim špecifickým požiadavkám.