Zephyr III

Zephyr III

Zephyr III je ideálny proti kontaminácii priemyselných procesov, na zachytávanie zdrojov a pre zariadenia vyžadujúce pravidelný zber prachu na rôznych miestach.

Zephyr je prenosný čistič vzduchu na zachytávanie výparov zo zvárania, brúsneho prachu, suchého prachu, výparov zo spájkovania a ďalších častíc vo vzduchu. Nie je vhodný pre výbušný prach a výpary rozpúšťadiel.