Odlučovače prachu a dymu

Odlučovače prachu a dymu

Úspora energie a zvýšenie efektivity výroby pri súčasnej kontrole kvality vnútorného vzduchu je náročným aspektom riadenia závodu. Odlučovače prachu, či už na riadenie znečisťovania, alebo obnovu produktu, môžu mať dosah na všetky tieto oblasti. Camfil APC vám môže pomôcť vyriešiť problémy s prachom.

Modulárny kazetový odlučovač prachu a dymu spoločnosti Camfil, ktorý sa používa v rôznych aplikáciách riadenia znečistenia a obnovy produktov, kombinuje zvýšený výkon s jednoduchým servisom pri súčasnom čistení pracovného prostredia od dráždivého prachu a dymu