Quantum Series

Quantum Series

Quantum Series® je vysokovýkonný odlučovač častíc a dymu navrhnutý osobitne pre aplikácie v kovoobrábaní, tepelnom rezaní a zváraní. Integrovaný lapač iskier a inovatívny dizajn filtra Quantum Series® ponúkajú maximálnu účinnosť a bezpečnosť.

Produkt Quantum Series® je navrhnutý tak, aby minimalizoval priestorové nároky a môže sa inštalovať priamo vo výrobe, v blízkosti spracovateľských staníc, čím sa minimalizujú náklady na potrubie a potenciálne iskrenie v dôsledku iskier. Na základe dlhoročných skúseností vo výrobe filtračných zariadení má Quantum Series® spoločnosti Camfil APC celý rad inovatívnych a nových funkcií, ako aj mnoho kvalitných komponentov, ktoré sú roky overené v iných popredných filtračných systémoch Camfil APC na trhu.

Keďže vstup iskier znižuje výkon, poškodzuje odlučovač a filtračné médium a predovšetkým predstavuje nebezpečenstvo požiaru, mnoho odlučovačov od iných výrobcov používa externý lapač iskier. To predstavuje ďalšie náklady a priestorové požiadavky. Quantum Series® bol navrhnutý s cieľom vyhnúť sa týmto výdavkom.