Quad Pulse Package II

Quad Pulse Package II

Mnohé procesy vo farmaceutickom a chemickom priemysle produkujú vysoké koncentrácie nebezpečného prachu. Samoregeneračný filtračné systémy umožňujú nepretržité výrobné procesy a predchádzajú pravidelným a nákladným výmenám filtrov.

Dizajn čistenia filtra Quad Pulse (patentová prihláška) poskytuje lepšie uvoľňovanie prachu a predĺženú životnosť filtra. Čistením jednotlivých segmentov filtračného prvku sa zmenšujú variácie prietoku vzduchu z procesu. Tým sa udržujú správne rýchlosti vzduchu v potrubí a znižujú výkyvy tlaku v prívodnom potrubí so znečisteným vzduchom a súvisiacich procesných strojoch. Nižší tlak stlačeného vzduchu, lepšie čistenie filtra a vysokoúčinný motor ventilátora zabezpečujú nižšiu spotrebu energie. QPP obsahuje proces bezpečnej výmeny BIBO pre hlavné filtračné vložky, HEPA filtre a vypúšťací zásobník. Špecifikácia QPP na ochranu pred výbuchom zaisťuje, že výbuch (až do 350 Kst) je bezpečne zadržaný v odlučovači prachu Quad Pulse bez potreby ďalších drahých bezpečnostných zariadení. Zaisťuje, že jednotka môže byť bezpečne inštalovaná v interiéri bez akýchkoľvek obmedzení a blízko k procesu, čo výrazne znižuje požiadavky na inštaláciu potrubia.