Handte Vortex

Handte Vortex je kombináciou odstredivého a vodného (mokrého) odlučovača, ktorý pracuje na princípe vírenia vody s ventilátorom po prúde.

  • Určený pre aplikácie ako je brúsenie, kde sa nachádza malé množstvo prachu a je požadovaná nízka uhlíková stopa
  • Pre lepkavý prach obsahujúci vlákna
  • Najbezpečnejšie riešenie pri zaobchádzaní s výbušnými materiálmi
  • Nevyžaduje žiadne filtračné prvky
  • Nízke nároky na údržbu

Technické údaje/parametre

Aplikácia
Pre prach lepkavý prach obsahujúci vlákna ponúka Vortex vysoko efektívne riešenie. Vzduch obsahujúci častice naráža alebo sa prilieha na povrch vody (odlučovacia kvapalina). Časť kvapaliny preteká vírovou (vortexovou) zónou, pričom vytvára turbulencie a rozprašuje kvapalinu na jemné kvapôčky. Tieto jemné kvapôčky sa zmiešajú s prúdom vzduchu obsahujúcim častice a ktoré sa potom odstraňujú odstredivou silou.
Komentár
Fyzikálne aktívny princíp:
Častice rozptýlené v prúde plynu sa privedú do kontaktu s odlučovacou kvapalinou, aby sa spojili.
To si vyžaduje vytvorenie čo najväčšieho fázového rozhrania medzi plynom (vzduchom) a kvapalinou.
Prúd plynu sa potom odkláňa tak, že zotrvačnosťou spôsobuje pohyb častíc na povrch kvapaliny tam, kde sa zachytia.
HandteVortex: je vyrobený špeciálne pre prácu s vláknami a páperím, vrátane lepivých materiálov
HandteVortexDual: Extrémna všestrannosť v kombinácii s robustným dizajnom, ktorá uspokojí širokú škálu aplikácií