Handte Wet Scrubbers

Handte Wet Scrubbers

Častice v kontaminovanom prúde vzduchu sa dostanú do kontaktu s vodou, aby sa spojili a zväčšili svoju hmotnosť a veľkosť. Odstredivé sily vo vodnom odlučovači oddeľujú tieto častice unášané vodnými kvapkami z prúdu vzduchu, ktoré stekajú po vnútornej stene odlučovača dole, kde sedimentujú a tvoria kal.