Gold Series X-Flo

Gold Series X-Flo

Priemyselný odlučovač prachu Gold Series X-Flo (GSX) je najlepším systémom na zachytávanie prachu v tomto sektore. Je vytvorený na základe 20-ročného úspešného fungovania nášho oceňovaného systému Gold Series. Poradí si so všetkými druhmi toxických a horľavých prachov a výparov vrátane jemného, vláknitého a hrubého prachu. Odlučovače prachu GSX efektívne spracúvajú prach pri súčasnom zachovaní nízkeho poklesu tlaku. Získate maximálny prietok vzduchu a výkon spracovania prachu pre akúkoľvek danú stopu.

Odlučovače GSX používajú technológiu priečneho toku a jedinečnú konfiguráciu usmerňovača na vytvorenie rovnomerného prúdenia vzduchu, ktoré predlžuje životnosť vašich filtrov. Filtračné vložky vydržia dlhšie a vyžadujú si menej výmen, čo znižuje celkové náklady. Presahujú oprávnenie OSHA týkajúce sa kvality vzduchu v továrni, a keď sú vybavené ventilačným otvorom Camfil, poskytujú najvyššiu ochranu proti výbuchu horľavého prachu v súlade s normami NFPA a ATEX.