Gold Series Camtain

Gold Series Camtain

Odlučovač prachu špeciálne navrhnutý pre farmaceutické a zadržiavacie aplikácie.

Jednotky Gold Series (GS) Camtain sa môžu použiť v rôznych farmaceutických aplikáciách na zachytávanie prachu vrátane tabletovacích lisov, obalov, sušenia vo fluidnej vrstve, sušenia rozprašovaním, miešania, granulácie a všeobecného vetrania miestností. GS Camtain je ideálny pre vysokoúčinnú filtráciu, kde nie je potrebná obnova produktu. Zadržiavacie systémy pre bezpečnú výmenu sú k dispozícii pre filtračné vložky aj vypúšťací systém pod odlučovačom. GS Camtain môže tiež podporovať tradičné zachytávanie prachu pre nepríjemné prachy a výpary, ktoré nevyžadujú úplnú izoláciu a zadržiavanie. Camfil APC má odlučovače prachu pre farmaceutické aplikácie v Severnej, Južnej a Strednej Amerike, Ázii a Európe.