Výskumné a rozvojové centrá

Výskumné a rozvojové centrá

Sieť pre výskum a vývoj – Tech centrum

Camfil je rodinná spoločnosť s obrovským záujmom o technologický pokrok. Vždy sme investovali prostriedky do výskumu a vývoja. Je to dôležitý faktor pre našu budúcnosť a budúcnosť vzduchovej filtrácie.

Toto zameranie na výskum a vývoj poháňa Camfil už viac ako 50 rokov a pomohlo nám dosiahnuť vedúce postavenie v oblasti filtrácie vzduchu a v riešeniach pre čistý vzduch.

Globálne a regionálne výskumné a rozvojové centrá v 6 krajinách

Okrem nášho hlavného technologického centra v meste Trosa, vo Švédsku, disponujeme R&D centrami v Nemecku, Francúzsku, Spojených štátoch, Malajzii a Číne. Všetky centrá skúmajú a vyvíjajú riešenia v oblasti vzduchovej filtrácie od komfort filtrov a filtrov pre čisté priestory, po riešenia v oblasti molekulárnej filtrácie a filtrácie pre plynové turbíny, ako aj pre ďalšie kľúčové oblasti.

Použitím moderných výskumných a testovacích zariadení – niektoré sú jedinečné a vyznačujú sa vlastným autorizovaným dizajnom – môžeme vykonávať výskum a vývoj na globálnej a regionálnej úrovni. Týmto spôsobom môžeme uspokojiť rastúci dopyt po riešeniach na filtráciu vzduchu, ktoré chránia zdravie, spĺňajú prísnejšie normy energetickej účinnosti a trvalo udržateľného rozvoja a uspokojujú vznikajúce potreby v oblasti modernej filtračnej technológie.
Vďaka našej globálnej sieti pre výskum a vývoj môžeme neustále udržiavať, zlepšovať a modernizovať naše produktové portfólio vo všetkých obchodných oblastiach. Dokonca môžeme stimulovať vývoj nových inovatívnych filtrov a riešení.

Naše laboratóriá a testovacie zariadenia

Molekulárne laboratóriu

Tu sa vykonáva výskum a merania v oblasti molekulárnej filtrácie. Viac (ISO 10121 Testovanie molekulárnej filtrácie)

GT/APC Laboratórium

Vývoj filtračných systémov pre priemysel plynových turbín (GT) a oblasť kontroly znečisteného ovzdušia.

Laboratóriá pre Komfort a HEPA filtre

Vývoj Komfort a HEPA filtrov, zameraných na účinnosť, výkon a filtračné médiá. Činnosti zahŕňajú aerosólové testy, merania nanočastíc a testy na klasifikáciu filtrov podľa európskych a amerických noriem. Dokumentujeme spotrebu energie a životnosť filtrov. Viac: HEPA/ULPA testovanie

Laboratória pre kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch (IAQ)

Toto laboratórium analyzuje vzorky vzduchu na riešenie problémov zákazníkov a hodnotenie kvality ovzdušia. Taktiež sa testuje mikroštruktúra filtra, s cieľom zaistenia najlepšej možnej účinnosti a konzistentnej kvality vzduchu. Častice sú testované v najmodernejšom skenovacom elektrónovom mikroskope (SEM), pričom sa používa aj EDAX (Energy Dispersive Analysis X-Ray). Viac: SEM