Testovacie zariadenia a laboratóriá

Laboratórne služby

Camfil prevádzkuje laboratóriá na testovanie vzduchových filtrov vo viacerých výskumných a vývojových zariadeniach po celom svete. Všetky sú určené na vývoj technológií, na zvýšenie kvality vzduchu pre ľudí, procesy a životné prostredie.

TESTOVANIE FILTROV HEPA / ULPA

Testovanie úniku

Camfil vykonáva test tesnosti každého filtra Megalam, ako aj stropných modulov (Ducted Ceiling Module) HEPA/ULPA filtra. Testovanie sa vykonáva v čistých zónach - trieda 100 (M3.5) a v čistých priestoroch triedy 10 (M5.5). Všetky testy sa vykonávajú v súlade s kontrolovanými a zdokumentovanými postupmi systému kvality Camfil s certifikáciou ISO 9001-2000. Aby sa zvýšila účinnosť skenovania filtrov, sú systémy vybavené zariadením na meranie vysokej koncentrácie častíc. Okrem toho bola geometria sondy optimalizovaná tak, aby maximalizovala rýchlosť posunu a eliminovala netesnosti pri zachovaní izokinetického vzorkovania. Celá plocha filtra sa skenuje s presahujúcim rozhraním, vrátane rámu a médie. V závislosti od požiadaviek zákazníka Camfil štandardne používa aerosóly Polystyrene Latex Spheres (PSL) a Emery 3004.

Akýkoľvek únik s penetráciou väčšou ako päť (5)-násobok priemernej nominálnej penetrácie filtra sa opraví silikónovým tmelom na báze alkoholu v súlade s priemyselnými normami alebo špecifikáciami zákazníka. K dispozícii sú polyuretánové a iné opravné materiály.

Test dymu

Rovnako ako pri teste skenovania sa úniky zisťujú pomocou vysoko koncentrovanej olejovej hmly. Filter sa umiestni horizontálne a olejová hmla sa jemne prefiltruje. Tmavé pozadie a dostatočné svetlo pomáha vizuálne zachytiť únik dymu do filtra. 

Kontrolný štítok

Po testovaní dostane každý filter štítok so sériovým číslom, účinnosťou častíc MPPS a poklesom tlaku pri skúšobnom toku.


SEM – Skenovací elektrónový mikroskop

Camfil skenovací elektrónový mikroskop, ktorý sa nachádza v laboratóriu v meste Trosa, je dobrým príkladom nášho záväzku v oblasti výskumu a vývoja. Tento jedinečný nástroj nám umožňuje študovať a identifikovať nečistoty až do 50 nm (0,00005 mm), ktoré sa nachádzajú v použitých filtroch a vzorkách vzduchu. Mikroskop sa používa ako nástroj na riešenie problémov a kontrolu kvality pre našich klientov, ako aj testovanie a hodnotenie nových filtračných médií.