Prieskum

Disponujeme širokou škálou testovacích zariadení na meranie v teréne, vrátane počítadiel častíc, tlakomerov, meračov prietoku vzduchu, meračov energie, monitorov korózie a zariadení na analýzu plynov. V kombinácii so znalosťami našich technikov sme schopní vyriešiť problémy a vylepšiť váš ventilačný systém.

Mobilné zariadenie na testovanie filtračného materiálu

Filtračná média z jemných vlákien, z hrubého vlákna, zo syntetických látkok či polyesteru. Ktoré z týchto médií vám zaručí požadovanú ochranu zdravia alebo vám zaistí bezpečný proces?


Filtre tvoria filtračný materiál pozostávajúci z mikrovlákien, hrubých či syntetických vlákien a polyesteru. Ktorý materiál bude šitý na mieru pre vašu aplikáciu? Ktoré z týchto médií vám zaručí požadovanú ochranu zdravia alebo vám zaistí bezpečný proces?


Camfil ponúka mobilné zariadenie na testovanie filtračného materiálu. Cieľom je zodpovedať všetky otázky týkajúce sa výkonu filtra a preukázať, že dosiahnete takú výkonnosť odstraňovania častíc, za ktorú zaplatíte.


Tento prenosný testovací systém môže testovať akýkoľvek plochý list filtračného materiálu, vrátane vzoriek odobratých priamo z filtračnej médie v existujúcom vetracom zariadení alebo vzoriek, ktoré požadujete od distribútora filtra.


Mobilné Laboratórium

Camfil využíva niekoľko mobilných laboratórií na hodnotenie filtrov v reálnych prevádzkových podmienkach. Vzduchové filtre sú monitorované a analyzované z hľadiska účinnosti odstraňovania znečistenia, spotreby energie, mechanickej integrity štruktúry a ďalších dôležitých funkcií v rôznych podmienkach prostredia. Toto laboratórium má moderné analytické vybavenie na hodnotenie existujúcich produktov a vývoj nových inovatívnych riešení v oblasti vzduchových filtrov. Vďaka vzdialenému prístupu je možné ovládať systém a sťahovať údaje z testovacieho miesta v reálnom čase. Výskum a vývoj v spoločnosti Camfil úzko spolupracuje s koncovými zákazníkmi, výskumnými zariadeniami a laboratóriami spoločnosti, aby rozšíril vedomosti o filtrácii vzduchu vykonávaním dlhodobých testov v reálnom živote na mnohých miestach po celom svete.

CamLab pozostáva zo štyroch paralelných potrubí, ktoré môžu byť vybavené predradeným a konečným filtrom, čo umožní testovať štyri rôzne kombinácie filtrov súčasne. Testovacie zariadenie inštalované na rovnom povrchu sa môže prepravovať na ľubovoľné miesto a parkovať v testovacej oblasti. Pri využití skutočných podmienok prostredia možno výkonnosť filtra hodnotiť pomocou rôznych typov a účinnosti vzduchových filtrov. Každé laboratórium CamLab má štyri nezávislé testovacie kanály, dva na každej strane zariadenia.
Napríklad, umiestnené v bezprostrednej blízkosti dôležitého zariadenia (ako je vládna budova, nemocnica atď.), Laboratórium CamLab by sa mohlo použiť na:

a) analýzu kvality okolitého ovzdušia;

b) určenie, či je budova v súčasnosti vybavená primeranou filtráciou na zvládnutie týchto znečisťujúcich látok;

c) stanovenie najlepšieho typu a úrovne filtrácie budovy súčasným testovaním niekoľkých kombinácií filtrov.

Týmto spôsobom môžeme kombinovať kontrolované laboratórne podmienky so skutočnými podmienkami na mieste. Z hľadiska testovania tak ponúkneme to najlepšie z oboch skúmaných oblastí. Testovacie zariadenie sa používa hlavne vo vonkajších priestoroch (kvôli jeho veľkosti), ale môže byť umiestnené vo veľkom zariadení, ako je štadión alebo kongresové centrum.