CamClose

CamClose

Hlavnou úlohou panelových filtrov, ktoré sa zvyčajne používajú ako predfiltre/filtre prvého stupňa v statických vstupných systémoch pre plynové turbíny, je odstraňovať väčšie častice, ako sú pele, papierový prach a iné hrubé nečistoty.

Panelový filter CamClose sa primárne používa ako predfilter na predĺženie životnosti koncových filtrov tým, že poskytuje nízky počiatočný pokles tlaku a vysoký stupeň zadržiavania prachu. Filter je vhodný najmä pre aplikácie vo vlhkých podmienkach, ako sú tropické a pobrežné inštalácie, vďaka vertikálnym záhybom a zabudovanému odvodňovaniu.