GigaPleat

GigaPleat

Panely GigaPleat sú produkty vysokej čistoty pre prostredia v čistých priestoroch, ktoré sa používajú navrchu alebo vnútri filtračných jednotiek s ventilátorom, v procesných zariadeniach alebo pre stropné aplikácie. Na odstránenie molekulárnej kontaminácie využívajú médium z adsorbentov zabudovaných do skladanej trojrozmernej netkanej štruktúry.

Panelové filtre GigaPleat sú vyrobené zo skladaných vložených médií v kovových alebo plastových rámoch na zabezpečenie regulácie molekulárnych kontaminantov. Panely GigaPleat poskytujú vysoký výkon a sú určené pre aplikácie v čistých priestoroch, najmä pri výrobe doštičiek, polovodičov, pevných diskov alebo plochých displejov. Filtre sú dostupné v rôznych štandardných veľkostiach a hrúbkach, aby vyhovovali filtračným jednotkám s ventilátorom, stropným alebo procesným zariadeniam. Panely využívajú kvalitný aktivovaný uhlík na zabezpečenie efektívnej filtrácie prchavých organických zlúčenín (VOC), iónomeničových živíc pre zásady (najmä amoniak) a chemicky impregnovaný aktivovaný uhlík pre kyseliny. Na jednom paneli sa môžu kombinovať rôzne médiá na zachytenie viacerých kontaminantov. Dopanty a žiaruvzdorné materiály sa odstraňujú pomocou jedného média alebo kombinácie uvedených médií v závislosti od vlastností molekúl. Skutočný dosiahnutý výkon bude závisieť od konfigurácie filtra a prietoku vzduchu. Panely GigaPleat sú testované na odplynenie a vylučovanie častíc, aby splnili vysoké požiadavky na čistotu prostredia v čistých priestoroch a zabránili zníženiu životnosti filtrov HEPA a ULPA na výstupnej strane ventilačných filtračných jednotiek.