CitySorb

CitySorb

CitySorb je ideálny pre aplikácie na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu (IAQ), ktoré si vyžadujú efektívnu reguláciu molekulárnej kontaminácie a ktoré už majú vo vzduchotechnickej jednotke alebo v nástavci filtráciu častíc.

Filtre CitySorb sú vyrobené zo skladaných vložených médií v plastových rámoch na zabezpečenie regulácie molekulárnych kontaminantov. Všetky filtre pracujú s mechanizmom rýchlej adsorpčnej dynamiky (RAD), ktorý zabezpečuje vysokoúčinné odstraňovanie rôznych chemikálií zvyčajne sa nachádzajúcich v budovách v centre mesta.
CitySorb využíva širokospektrálnu uhlíkovú vrstvu na zabezpečenie odstránenia širokej škály chemikálií vo vzduchu, ako je ozón, VOC a oxid siričitý. CitySorb sa odporúča pre vonkajší aj recirkulačný vzduch. Veľká plocha média zaisťuje vysokú účinnosť, dlhú životnosť a nízky pokles tlaku.