CamCarb

CamCarb

Kazety CamCarb CG a CM sú voľne plnené filtre s tenkou stenou. Poskytujú optimálne odstraňovanie miernych koncentrácií molekulárnej kontaminácie vo vonkajšom, recirkulačnom a odvádzanom vzduchu. Filtre CamCarb sa vyznačujú extrémne nízkymi hodnotami unikania.

Filtre CamCarb CG a CM sú vyrobené tak, aby poskytovali čo najvyššiu úroveň výkonu v aplikáciách IAQ, komfortných a ľahkých procesoch, pri súčasnom dosahovaní miernych hodnôt straty tlaku. Filtre CamCarb využívajú vysokú hmotnosť adsorbentu na jednotku prietoku vzduchu. Filtre CG (technický plast) sa vyrábajú v 4 rôznych veľkostiach, aby si poradili s rôznymi rozsahmi prúdenia vzduchu a filtre CM (nehrdzavejúca oceľ) sa vyrábajú v rovnakých veľkostiach ako 2 najväčšie patróny CG. Patróny CG a CM používajú na pripevnenie filtrov rovnakú základovú dosku. Každý filter má na bočnej strane 3 bajonetové objímky, ktoré sa umiestňujú do základovej dosky jednoduchým stlačením a otočením (ako montovanie žiarovky). Na zabezpečenie veľkej integrity tesnenia medzi valcom a základovou doskou je každý valec vybavený funkčným tesnením. Základové dosky sú modulárne a je možné ich zostaviť tak, aby zvládli akýkoľvek prietok vzduchu. Valce je možné orientovať pre vertikálny alebo horizontálny prietok vzduchu. Patróny CamCarb CG a CM môžu byť naplnené veľmi širokou škálou médií s aktivovaným uhlíkom alebo oxidom hlinitým (CamPure™) na zabezpečenie širokospektrálnej alebo cielenej adsorpcie kontaminantov vrátane pachov, dráždivých látok, toxických a korozívnych plynov. Na zvýšenie udržateľnosti sú k dispozícii možnosti doplňovania valcových filtrov CamCarb CG a CM v závislosti od podrobností aplikácie. O konkrétnych možnostiach sa poraďte s miestnym zástupcom spoločnosti Camfil.