CamCarb VG

Kompaktný, znovu naplniteľný, odolný proti korózii molekulárny filter naplnený aktivovaným oxidom hlinitým alebo aktivovaným uhlíkom od spoločnosti Camfil. Sú ideálne pre antikorózne aplikácie vzduchového filtra na báze plynnej fázy inštalovaného v systémoch privádzaného vzduchu, recirkulácie a odvádzaného vzduchu v komerčných, priemyselných a procesných aplikáciách.

  • Náhradné diely pre systémy prívodu a recirkulácie vzduchu v priemyselných aplikáciách
  • V závislosti od aplikácie a kontaminantov môže byť naplnený rôznymi molekulárnymi filtračnými médiami
  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121