City-Flo

City-Flo

City-Flo je ideálny pre aplikácie na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu (IAQ), pri ktorých potrebujete efektívne regulovať pevné častice (PM) aj molekulárnu kontamináciu pomocou jedného filtra.

Filter City-Flo využíva širokospektrálnu vrstvu aktívovaného uhlíka na odstránenie veľmi širokej škály chemikálií vo vzduchu. Širokospektrálny uhlík pracuje s mechanizmom rýchlej adsorpčnej dynamiky (RAD), ktorý zabezpečuje vysokú účinnosť proti mnohým chemikáliám, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v budovách v centre mesta. City-Flo poskytuje filtráciu pevných častíc v triedach ePM1 60 % alebo ePM1 90 % podľa ISO 16890. Veľká oblasť média zaisťuje vysokú účinnosť, dlhú životnosť a nízky pokles tlaku.