CamContain

CamContain

Plynotesný zváraný nástavec filtra je možné použiť na vzduchovú filtráciu rádioaktívnych, toxických alebo biologických častíc a plynov vo veľmi citlivých aplikáciách.

Nástavce filtra boli navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie bezpečnostné požiadavky a používajú sa v aplikáciách, v ktorých sú ľudia, zvieratá alebo životné prostredie ohrozené vysoko infekčnými mikroorganizmami. Vysoké požiadavky na bezpečnosť sa vzťahujú na všetky situácie, v ktorých musia byť izolované toxické, rádioaktívne alebo bakteriálne látky, ako napríklad vo farmaceutickom priemysle s použitím biotechnických zariadení, ako aj v laboratóriách BSL 3-4 a v jadrovej energetike. Aby sa zabezpečila kompletná dokumentácia o filtrácii vzduchu, najmä vo veľmi citlivých oblastiach, nástavec CamContain je možné dodať s integrovaným skenerom. HEPA filter je možné testovať na mieste z hľadiska účinnosti odlučovania a akýchkoľvek netesností a odborne zdokumentovať výsledky. Pre aplikácie, v ktorých je potrebné odfiltrovať nebezpečné mikroorganizmy (BSL 3-4), môže byť nástavec vybavený prípojkami a zariadeniami na bezpečnú dekontamináciu. Technológia výmeny vrecka na údržbu navyše zaručuje dodatočnú bezpečnosť pre obsluhu. Nástavce CamContain sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, sú plynotesne zvárané a spĺňajú najprísnejšie požiadavky na tesnosť, ktoré sa bežne používajú aj v jadrových elektrárňach.