CityCarb

CityCarb

Rad CityCarb je ideálny pre aplikácie na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu (IAQ), ktoré si vyžadujú efektívnu reguláciu pevných častíc aj molekulárnej kontaminácie pomocou jedného filtra.

Rad CityCarb zahŕňa nasledujúce modely: CityCarb E, CityCarb I a CityCarb CH. Všetky filtre pracujú s mechanizmom rýchlej adsorpčnej dynamiky (RAD), ktorý zabezpečuje vysokú účinnosť proti rôznym chemikáliám nachádzajúcim sa v budovách v centre mesta. Veľká plocha média zaisťuje vysokú účinnosť, dlhú životnosť a nízky pokles tlaku.
Modely CityCarb E a CityCarb I využívajú širokospektrálnu vrstvu uhlíka na odstránenie veľmi širokej škály chemikálií vo vzduchu. CityCarb E poskytuje klasifikáciu účinnosti častíc ePM10 80 % podľa ISO 16890 a CityCarb I a CH dosahujú ePM1 70 %. CityCarb E a I sa odporúčajú pre aplikácie v prostredí vonkajšieho vzduchu a recirkulácie vzduchu.
CityCarb CH používa špeciálny stupeň adsorbentu uhlíka na špecifické riešenie kontaminácie organickými kyselinami. CityCarb CH je ideálny do systémov recirkulácie vzduchu v budovách kultúrneho dedičstva na špecifickú kontrolu organických kyselín, ktoré sú znečisťujúcimi látkami z vnútorného zdroja.