Closepleat

Closepleat

Široký rad filtrov, ktoré je možné prispôsobiť akejkoľvek inštalácii.

Súbory média sú vytvorené skladaním, aby sa vytvorila symetria záhybov média pomocou riadeného rozstupu médií (CMS), čím sa zabezpečí rovnomerné prúdenie vzduchu celým povrchom filtra. Výkon média so strednými odlučovačmi taveniny má zabezpečiť rovnomerné rozstupy záhybov a vytvoriť tuhý samostatný súbor médií. Súbor médií je pevne utesnený k rámu filtra modulu tuhým polyuretánovým tmelom. Rám je vyrobený z dreva a ocele. Tesnenie je bezškárové polyuretánové aplikované na rám, aby sa eliminovalo riziko obtekania vzduchu.
Každý filter je 100% skenovaný podľa EN 1822 so samostatnou správou o skenovaní a označený na štítku produktu.