Čističky vzduchu pevných častíc

Čističky vzduchu pevných častíc

Čističky vzduchu pevných častíc Camfil sú primárne zamerané na odstraňovanie znečisťujúcich častíc zo vzduchu, ktorý dýchame. Tieto jednotky je možné vylepšiť molekulárnou filtráciou, ktorá pomáha pri odstraňovaní zápachu.

Čističky vzduchu pevných častíc sa používajú v nemocniciach, potravinárskom priemysle a skladovacích prostrediach na ochranu osôb, produktov a procesov. V nemocniciach sú čističky vzduchu pevných častíc Camfil ideálne na prevenciu výskytu aspergilu a zlepšenie zariadení pre pacientov. V potravinárskom priemysle sa čističky vzduchu pevných častíc používajú na zlepšenie trvanlivosti produktu znížením množstva kontaminantov vo vzduchu a na zlepšenie výrobného prostredia od strednej po vysokú starostlivosť. To je kľúčová funkcia pre vaše oddelenia kvality, ochrany zdravia a bezpečnosti. V skladoch sú čističky vzduchu pevných častíc ideálnym riešením na ochranu zdravia zamestnancov pred nepríjemným prachom a výparmi, ako aj na ochranu automatických skenovacích liniek pred hromadením prachu. Ochrana kvality produktu je kľúčom k spokojnosti zákazníka. Čističky vzduchu Camfil môžu zabrániť usádzaniu prebytočného prachu na vašom produkte a poskytnúť tak zákazníkom produkty bez prachu.