SEM Analýza

  • Offline, dynamické vzorkovanie
  • Analýza vonkajších a vnútorných častíc
  • Kvalifikácia vnútorného prostredia, overenie systémov HVAC
  • Vzorkovacia súprava pozostávajúca z dvoch čerpadiel a hrdlových potrubí
  • Čas odberu vzoriek je zvyčajne 1 hodina
  • Analýza častíc zachytených na filtri
  • Identifikácia neznámeho prachu v miestnostiach alebo vetracích šachtách
  • Dostupné v Európe