Testovacie a školiace podujatia

Filtrácia a plynové turbíny

Ak pracujete za nepredvídateľných podmienok, potrebujete inteligentné riešenia, ktoré vám pomôžu udržať si nad nimi kontrolu.

Vzhľadom na to, že 98 % prívodu vašej turbíny tvorí okolitý vzduch, si myslíme, že rozumieme vášmu prostrediu, aby sme vám ponúkli optimalizovanú ochranu. Filtrovanie vzduchu ponúka ochranu, ktorá je pre zrak neviditeľná, ale má významné vplyvy, čo sťažuje jej pochopenie, ktoré je však veľmi dôležité.  Ako môžete bez správnych nástrojov vedieť, či filtre robia to, čo predpokladáte že majú robiť?

Zistite, ako návštevou nášho Laboratória filtrácie plynových turbín, Testovacieho a školiaceho strediska, môžete zlepšiť svoje vedomosti o filtrácii prívodu vzduchu a o plynových turbínach pomocou intenzívnej teoretickej a praktickej laboratórnej analýzy.

Objavte, ako pridať významné finančné a prevádzkové výhody pre vašu organizáciu a zároveň minimalizovať riziko, ktoré súvisí so zmenami, vďaka hĺbkovému testovaniu a analýze údajov.

CIELE ŠKOLENIA

  • Pochopiť základy filtrov prívodu vzduchu a teóriu plynových turbín.
  • Identifikovať environmentálne podmienky/podmienky pracoviska s cieľom určiť typy znečisťujúcich látok, ktoré ovplyvňujú vašu turbínu.
  • Opísať princípy zhoršovania vlastností motora (erózia, zanášanie a korózia) a ako zmierniť tieto riziká správne navrhnutým systémom prívodu vzduchu, vhodným pre podmienky vášho pracoviska.
  • Vysvetliť, ako navrhnúť systém prívodu vzduchu podľa podmienok vášho pracoviska.

 

Pozn. Všetky školenia uskutočňujeme v zahraničí. Vzhľadom na momentálnu pandemickú situáciu, sú všetky školenia pozastavené. Ďakujeme za pochopenie. Pre viac informácií nás nevájte kontaktovať.

Odporúčania

„Som ohromený skúsenosťami Testovacieho a školiaceho strediska a pritom nie som len zdvorilý. Myslím si, že som pochopil filtráciu a dozvedel som sa mnoho vecí. Učili sme sa navzájom a takto by to malo byť.“ Steve Ingistov, hlavný inžinier, Watson Cogen

„Testovacie a školiace stredisko je unikátnym prostredím – je obchodom s hračkami pre dospelých. Máte tu rozložené svoje výrobky, máte rozložené svoje testovacie zariadenie. Môžeme sa rozprávať o výrobkoch a ak sú nejaké otázky, prechádzate laboratóriom a hráte sa s tým. Ako inžinier sa nemôžem spýtať čokoľvek lepšie. Samostatný inžinier, energetická spoločnosť