Veľké úspory s čistým vzduchom

LCC analýza

Väčšina prevádzkovateľov vie, že sa kladie väčší dôraz na filtráciu než na aktuálnu cenu filtra. Preprava, inštalácia a stratená produkcia počas výmeny filtra sa môže obvykle ľahko vyúčtovať. 

Čoraz viac prevádzkovateľov požaduje optimalizáciu filtračných systémov s cieľom zvýšiť výkon, minimalizovať požiadavky na údržbu, znížiť náklady na palivo a emisie CO2, aby sa maximalizovala rentabilnosť.  

Strategická analýza a plánovanie

Spoločnosť Camfil s rozsiahlymi zariadeniami na výskum a vývoj a údajmi z prevádzky vyvinula spoľahlivý softvér, nástroj nákladovej analýzy životného cyklu (LCC) pre prevádzkovateľov s cieľom vyhodnotiť celkové náklady vlastníctva. Toto eliminuje odhad, ktorý sa vzťahuje na nepriame náklady na filtre prívodu vzduchu.

Používa sa našimi inžiniermi pri navrhovaní prívodných systémov, ale používa sa aj na poskytovanie odporúčaní prevádzkovateľom týkajúcich sa optimálnej kombinácie filtrov s najvyššou rentabilitou pre konkrétne miesto a prevádzky.

Čo je LCC?

Hĺbková analýza LCC berie do úvahy všetky relevantné premenné: životné prostredie a znečisťujúce látky vo vzduchu; vplyv na pokles tlaku filtra a jeho životnosť; cena filtra vrátane jeho inštalácie a likvidácie; vplyv filtra na zhoršenie vlastností kompresora a spotreba tepla; typ motora; konfigurácia; pracovný cyklus; požiadavky na dostupnosť a ekonomická hodnota. Viaceré scenáre a konfigurácie filtrov sa môžu ľahko porovnať pre prevádzkovateľov, aby sa vybrala optimálna konfigurácia a úrovne účinnosti.

Vysokovýkonné filtre v kombinácii s poklesom nízkeho tlaku vedú k nízkym požiadavkám na prevádzku a údržbu a zároveň zabezpečujú vysoký výkon turbostroja.  Ďalšie dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výkon filtra, zahŕňajú typ média, množstvo média – alebo počet záhybov, tvar filtra a jeho konštrukciu.

Hodnota EPA filtrácie 

Zanesenie mení účinný tvar profilov lopatiek, čím sa zvyšuje unášanie a znižuje účinnosť kompresora. So zhoršovaním vlastností kompresora sa zvyšuje spotreba tepla a zariadenie spaľuje viac paliva, aby vyprodukovalo rovnaký výkon v MW.

Filtre s vyššou účinnosťou prispievajú k znižovaniu zanášania, čo vedie k menším požiadavkám na údržbu a zvýšenej rentabilite.

POZNÁMKA: Je dôležité vždy sa pozrieť na dosahovanú účinnosť v porovnaní s počiatočnou účinnosťou.

Vyrovnanie poklesu tlaku

Mnoho prevádzkovateľov sa obáva o vyššiu účinnosť pre zvýšenie poklesu tlaku (dP). Pokles tlaku ovplyvňuje celkovú rentabilitu, pretože motor musí pracovať intenzívnejšie, aby uvádzal do pohybu vzduch.

Konštrukcia filtra a typ média sú kľúčovými činiteľmi pre zlepšovaní poklesu tlaku a moderná filtračná technológia, ako sú rozšírené hĺbkové filtre, umožňuje prevádzkovateľovi ísť až na 3 triedy filtrov bez vplyvu na dP.

Honota výmeny filtra

Vyššie zachytávanie prachu zvyšuje životnosť filtra, čo vedie k menším požiadavkám na výmenu filtra a vyššej produkcii spôsobenej menej častými odstávkami.

Výber správneho filtra šetrí energiu

Spoločnosť Camfil je už 50 rokov priekopníkom v navrhovaní vzduchových filtrov s nízkym priemerným poklesom tlaku vo všetkých triedach filtrov. Mnoho ľudí predpokladá, že účinnosť filtra je najväčším prispievateľom k počiatočnému poklesu tlaku, hlavný vplyv má však aktuálny návrh filtra.

Identifikujte optimálne riešenie

Softvér pre náklady životného cyklu od spoločnosti Camfil umožňuje prevádzkovateľovi prispôsobiť rôzne premenné špecificky pre svoje pracovisko a existujúce podmienky, aby získal celkové náklady životného cyklu s existujúcimi filtrami prívodu vzduchu. Prevádzkovateľ potom môže porovnať celkové náklady vlastníctva s inými alternatívami, napríklad filtráciou HEPA.