Laboratórne služby

Laboratórne služby

Laboratórne služby

Našimi cieľmi sú optimálny výkon výrobku a maximálna hodnota pre zákazníka. Aby sa tento cieľ dosiahol, analyzujeme nové filtračné produkty a testujeme úplné zostavy filtrov podľa špecifikácií zákazníkov. Konečným výsledkom je dôverovanie výrobkom, ktoré ponúkajú najvyššiu možnú spoľahlivosť a výkon a ktoré majú najväčšiu rentabilitu pre prevádzkovateľov turbínových strojov.

Testovanie filtrov 

Vzduchové filtre môžete poslať na testovaniedo laboratória vtedy, keď na vašom pracovisku nemáte k dispozícii dobrý systém na monitorovanie poklesu tlaku, alebo keď filter zastaral. Filtre môžu byť testované s cieľom simulovať rôzne prostredia a testujú sa podľa najnovších noriem pre filtráciu.

Filter môžeme testovať našim testovacím zariadením pre vzduchové filtre, ktoré overí ich neporušenosť, pevnosť, účinnosť, vyhodnotenie zostávajúcej životnosti filtra, ako aj hrdzavenie a iné charakteristiky filtra. Môže sa vykonať celý rad analýz.