dopad na životné prostredie
Vplyv Camfil vzduchových filtrov na životné prostredie

Dopad na životné prostredie

OD 90. ROKOV PRACOVAL CAMFIL S HODNOTENÍM ŽIVOTNÉHO CYKLU S NAŠOU KONTINUÁLNOU VÁŠŇOU K UDRŽATEĽNOSTI.
V napredovaní vývoja našich produktov a služieb, je veľmi dôležité vedieť, ako vyzerá dopad na životné prostredie v súčasnosti.

Tieto vedomosti nám pomáhajú zlepšovať sa a byť viac uvedomelí, vďaka čomu rastie aj záujem zákazníkov. Švédsky environmentálny inštitút (IVL) vykonal hodnotenie životného cyklu (LCA) na rôznych vreckových Camfil filtroch. Táto práca určí základy pre našu nepretržitú environmentálnu prácu na zníženie uhlíkovej stopy výrobkov a pomôcť zákazníkom posúdiť dopad filtračných zariadení na životné prostredie.

Vypracovávanie  Hodnotenia životného cyklu (LCA) dáva hlbší pohľad na podnikanie a dáva možnosť chápať, ako sú zdroje v rôznych výrobných fázach výrobkov intenzívne. Z práce na tejto ananlýze profitujeme  vo vývoji a pri znižovaní dopadu na životné prostredie výrobku. Ak sa chcete stať viac udržateľným, je dôležité preveriť kompletný proces a jeho toky spolu so zameraním na základný materiál. Opätovné použitie odpadových materiálov a zlepšených výrobných procesov je kľúčové, ale takisto je dôležité zvýšiť spoluprácu s inými zainteresovanými stranami mimo spoločnosti na výmenu myšlienok, ako nájsť nové materiály, lepšie dopravné trasy a nové pracovné postupy, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu environmentálnych výhod/dopadov.

Udržateľnosť produktu

Camfil poháňa udržateľnú prácu vpred s LCA a Vyhláseniami o ŽP. Veríme, že naše filtre a riešenia na kontrolu kontaminácie môžu vytvoriť skutočný rozdiel. Avšak tiež veríme, že environmentálne nároky musia byť podložené transparentnou a nezávislou analýzou. Pre toto sme vyvinuli EPD a vykonávame Hodnotenia životného cyklu (LCA). Tieto zohrávajú dôležitú rolu pri našej snahe znížiť uhlíkovú stopu a reagovať na záujem zákazníka v oblasti udržateľnosti. Celá táto práca je tiež priamo spojená s globálnym cieľom Organizácie spojených národov číslo 12 - zodpovedná spotreba a produkcia.

výroba

We must constantly reduce our ecological footprint by improving how we produce, consume goods and resources. To become more circular and responsible for the next generation, constant work is underway to reuse raw materials, develop and improve processes. We do this in close collaboration with our suppliers to manufacture tailor-made solutions and modifications for our particular business.

CHEMIKÁLIE

Pre naše zdravie a prostredie musíme znížiť použitie škodlivých látok vo výrobnom procese. Jeden z našich cieľov v rámci niekoľkých rokov bolo odstrániť chemikálie alebo ich nahradiť menej nebezpečnými alebo látkami šetrnejšími k prostrediu.

 

MINIMALIZÁCIA VYUŽÍVANIA ENERGIE PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV  

Keďže požiadavky na zníženie emisií CO2 sa stávajú ťažšími a ceny energii vzrastajú, spotreba energie vzduchových filtrov vo ventilačných systémoch priniesla veľkú pozornosť. V januári 2019 sa stal certifikačným orgánom Eurovent účinný aktualizovaný systém energetickej klasifikácie. Camfil pri tejto novej klasifikácií spolupracoval s Euroventom.

Dnes, všetky ePM1, ePM2.5 a ePM10 vzduchové filtre v plnej veľkosti a veľkosti rodiny môžu byť hodnotené od A+ po E. Trieda A+ predstavuje najnižšiu spotrebu energie a stupeň E najvyššiu. Táto klasifikácia založená na EN ISO 16890, pomáha ľuďom lepšie chápať ročnú spotrebu energie filtra, počiatočnú účinnosť a minimálnu účinnosť. Metóda novej klasifikácie Eurovent je objektívnejšia a striktnejšia ako predtým, niečo, čo Camfil uvítal.  

Aktualizovaný systém Euroventu pomáha zákazníkom nájsť správne filtračné riešenie s najnižšou energetickou spotrebou kombinovanou s najvyššou kvalitou vzduchu vo vnútorných priestoroch. Použitie správneho vzduchového filtra pomáha nielen udržiavať IAQ našim zákazníkom, ale aj šetrí energiu a peniaze. Camfil zobrazuje Eurovent hodnotenie na balení produktu.

"ČO JE NA KRABICI JE AJ V KRABICI"

AnDôležitou súčasťou produktovej fázy je kontrola výkonu našich výrobkov s konštantným testovaním, ktoré priamo spája výrobný proces. Camfil Tech Centrá okolo sveta sú srdcom nášho výskumu a vývoja, v popredí práce na analýzu vnútorného vzduchu a testu výkonnosti rôznych filtrov. Nepretržite vykonávame tréning a webináre, na rozšírenie vedomostí o vplyve filtrácie vzduchu. Skontaktujte sa s vašou miestnou Camfil pobočkou a buďte súčasťou tohto vzdelávacieho zážitku.

PREPRAVA A LOGISTIKA

Ďalej sa v reťazci zameriavame na prepravné vzdialenosti, optimálne výrobné miesta, efektívnosť balenia v rámci objemu a hmotnosti a spôsob prepravy k zákazníkom a miestnym skladom. V rámci dopravy, spoločnosť Camfil rozoznáva kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú obaly pri ochrane výrobkov, zlepšovaní efektívnosti využívania zdrojov a znižovaní odpadu. Za účelom zníženia dopadu na životné prostredie v tejto oblasti spoločnosť Camfil uzavrela partnerstvo s dodávateľom „správnych“ obalových riešení s názvom Packsize®. S týmto novým baliacim strojom v niekoľkých našich výrobných závodoch môžeme teraz vyrábať kartóny, ktoré sa dokonale hodia na čokoľvek, čo sa nachádza vo vnútri.

Taktiež táto práca súvisí s globálnym cieľom Organizácie spojených národov, číslo 12 - zodpovedná spotreba a produkcia.

DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VZDUCHOVÉ FILTRE V PREVÁDZKE

Spoločnosť Camfil začala pracovať s Life Cycle Assessment (Hodnotenie životného cyklu) auž v 90. rokoch a na základe skúseností chápe, že počas prevádzky dochádza k najväčšej ekologickej stope. Preto sme aktívne pracovali na dosiahnutí spoločného štandardu pre klasifikáciu vzduchových filtrov. Je však dôležité mať na pamäti, že účelom týchto výrobkov je čistenie vzduchu v prospech životného prostredia a ľudského zdravia. Preto nesmieme klesnúť do triedy filtrov, na úkor zníženia spotreby energie a v dôsledku toho zhoršili kvalitu vzduchu. Prečítajte si viac o tomto v časti "Nadýchnite sa".

Odkedy sme certifikovaní podľa Euroventu, naše filtre sú energeticky klasifikované podľa Eurovent 4/21. Pri výmene vzduchového filtra Vám odporúčame používať ochranné prostriedky, ako je ochrana dýchacích ciest a rukavice. Znečistený filter nezabudnite zabaliť do škatule alebo vrecka tak, aby neovplyvňoval prostredie znečisteným zápachom.

Nasledujúci graf ukazuje, ako výroba elektrickej energie v rôznych krajinách ovplyvňuje filter počas prevádzky

LIKVIDÁCIA ODPADU

Často sa nás pýtajú, ako sa treba starať o naše výrobky po ich spotrebovaní. Nie je to ľahká odpoveď, pretože to závisí od toho, kde boli nainštalované, aký druh prachu / látky sa vo filtri nachádza alebo ktorý závod prijíma odpad. Z pohľadu zákazníka sú dvomi primárnymi pridanými hodnotami vyplývajúcimi z udržateľného vývoja produktu (1) najnižšie celkové náklady na vlastníctvo (TCO) a (2) spoľahlivé dodanie čistého vzduchu.

Po celú dobu životnosti vzduchového filtra sa náklady zvyčajne rozdelia nasledovne: 70% súvisí so spotrebou energie, 15% s nákladmi nákupu a 15% s ďalšími faktormi, medzi ktoré patrí pomerne značná časť spracovania a recyklácie odpadu. Je preto prirodzenou súčasťou našej práce zamerať veľkú časť nášho vývojového úsilia na minimalizáciu spotreby energie a zjednodušenie úsilia o recykláciu alebo opätovné použitie našich výrobkov. Na konci životnosti filtra vynakladáme úsilie na minimalizáciu bežného odpadu a aby bolo kedykoľvek možné odpad ľahko rozdeliť na recyklovateľné alebo opakovane použiteľné frakcie. Aby sme zaistili, že budeme optimalizovať naše environmentálne voľby a udržiavať holistický pohľad na udržateľnosť počas vývoja produktu, používame najmodernejšie simulačné nástroje hodnotenia životného cyklu (LCA).

PREČÍTAJTE SI AKO PRACUJEME S Cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Spojených národov