CamFFU Integrated Solution

  • Flexibilné LAF riešenie bez stropnej mriežky
  • Nízka hladina akustického výkonu
  • Nízka spotreba energie
  • Vysoko kvalitný ventilátor EC, nie je potrebná údržba
  • Dostupný pre LON, Modbus alebo 0-10V ovládanie
Šírka (mm) Výška (mm) Hĺbka (mm) Prietok vzduchu (m3/h) Max externá dP Počiatočná tlaková strata (Pa) Rýchlosť (m/s)
1200 600 435 770 390 80 0,3
1200 600 435 1160 120 120 0,5

Technické údaje/parametre

Aplikácia
Jednotky je možné zoskrutkovať a vytvoriť tak samostatný strop pre čisté priestory. Napr. pre uzávery strojov, čisté kabíny alebo mini prostredia od ISO 14644 trieda 8,0 do ISO 1,0
Max Teplota (°C)
0 - 40ºC
Využitie napätia
200...240V
Možnosti inštalácie
Systém sa môže rozprestierať až do 4 800 mm x 4 800 mm alebo ho môžu podopierať podstavce
Komentár
Konštrukcia: Oceľový plášť skrine s práškovým náterom alebo nerezová oceľ
Ventilátor: Efektívny motor EC s lopatkami zakrivenými dozadu
Ovládanie prúdenia vzduchu: Riadiaci systém s rozhraním BUS alebo ručné ovládanie. K dispozícii tiež ako CamFFU_IS-EC_sce pre ľahké ovládanie potenciometrom 0-10 V
Filter: Megalam H14, U15 alebo U16, MD alebo MX s CamfilSil-Gelgasket na objednanie zvlášť

Súvisiace produkty