Múzeá a Kultúrne inštitúcie

Múzeá a Kultúrne inštitúcie

Vďaka čistému vzduchu môžeme v múzeách a galériách chrániť vaše umelecké diela. Camfil vysoko účinné vzduchové filtre vám pomôžu nie len chrániť citlivé a hodnotné artefakty pre budúce generácie, ale aj zachovať zdravie zamestnancov a hostí.

Existencia múzeí, knižníc, archívov a ďalších kultúrnych inštitúcií závisí od ich schopnosti uchovať a chrániť historické diela. Inak by sa tieto predmety poškodili alebo zničili.

Prečo je v kultúrnych inštitúciách potrebná dobrá kvalita vzduchu?

Väčšina predmetov čelí riziku poškodenia. Vonkajším či vnútorným zdrojom znečisťujúcich látok môžu byť prach, plyn, chemikálie, svetlo a vlhkosť.

Dobrá kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch prospieva aj zamestnancom a návštevníkom, ktorí majú problémy s dýchaním alebo podráždením očí.

Kvalitný systém filtrácie vzduchu, ktorý zneškodňuje jemné častice je nevyhnutný jednak na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov múzea, ako aj vašich cenných zbierok.

Zdroje znečisťujúcich látok v múzeách, galériách, knižniciach a archívoch

Medzi vnútorné a vonkajšie zdroje znečisťujúcich látok patria:

  • Oxid uhličitý, oxid siričitý a ozón z výfukových plynov z vozidiel a iných procesov spaľovania vo vonkajšom vzduchu
  • Kyselina mravčia a kyselina octová uvoľnená z artefaktov, vrátane papiera, dreva, filmových pásov, nábytku a iných celulózových materiálov
  • Čistiace prostriedky, farby, laky, tmely
  • Aktivita človeka
  • Súčasné ventilačné systémy, ktoré môžu spôsobiť že sa do vzduchu dostanú prachom viazané kovy
  • Vysoké emisie ozónu, vďaka fotografovaniu s bleskom
  • Prach, nečistoty a častice spôsobené premiestňovaním diel alebo ich čistením

Ochrana a udržiavanie umeleckých diel a verejného zdravia

Vďaka komplexným  znalostiam ochrancov prírody a odborníkov v oblasti riešení pre čistý vzduch si môžete vybrať najlepšiu kombináciu filtrov na dosiahnutie optimálneho prostredia, a to aj s obmedzenými zdrojmi.

Ako globálny líder v oblasti molekulárnej filtrácie vám Camfil môže pomôcť so stratégiou filtrácie vzduchu. Navrhli sme a dodali systémy molekulárnej filtrácie na zachovanie a ochranu expozícií múzeí v prestížnych múzeách a galériách po celom svete vrátane Uffizi vo Florencii, Britskej knižnice v Londýne v Moderna Museet v Štokholme.

Naše služby monitorovania ovzdušia môžu určiť v budove presnú povahu znečistenia. Zohľadňujeme typy artefaktov a zbierok uložených vo vašom zariadení a zároveň vám pomôžeme implementovať správne riešenia.