Simon Birkett ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริษัท Clean Air in London

มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อเราทุกคน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคิดในเรื่องของ "อากาศเดียว" หรือ one atmosphere องค์การอนามัยโลกระบุว่า มลพิษทางอากาศเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต 3.7 ล้านคน จากมลพิษทางอากาศภายนอกอาคารและ 4.3 ล้านคน เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศภายในอาคาร "อนุภาคขนาดเล็กอย่าง PM1 นี้ จะแทรกซึมลึกเข้าไปในปอด ทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดอักเสบและสามารถไปถึงสมองและอวัยวะสำคัญอื่น" จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีการแนะนำประชาชนให้ทราบถึงอันตรายจากมลพิษทางอากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM1  ดูการสัมภาษณ์ Simon Birkett ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Clean Air in London

การสัมภาษณ์ Simon Birkett

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM1 และ Clean Air in London กับ Simon Birkett ผู้ก่อตั้ง

Created 6 พฤษภาคม 2562