การเก็บรักษาข้อมูล

แผ่นกรองอากาศช่วยมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นมีส่วนสำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูล

จากสถิติแสดงให้เห็นว่าอผ่นกรองอากาศสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ยิ่งกว่านั้น ตัวกรองประสิทธิภาพสูงช่วยลดคาร์บอนและเพิ่มความทนทานต่อการเผาไหม้.

ภารกิจคอมพิวเตอร์ที่าสำคัญ มีการประมาณการว่าศูนย์รับข้อมูลใช้ไฟฟ้า 2% ของไฟฟ้าทั้งหมด ที่มช้ในสหรัฐอเมริกา 32% โดยระบบปรับอากาศ (1). 

ในการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องอุปกรณ์ , data centre customers rely on air filtration to maintain the flow of clean air as well as the secure flow of data. 

Particulate and gaseous contaminants pose a serious threat to this security. They can come from a range of places including indoor sources, people entering and exiting the building, and from outdoor ventilation systems. These contaminants can result in equipment downtime, complete failure or, in the worst cases, complete loss of data.

สารปนเปื้อนที่เป็นอนุภาคและก๊าซอาจส่งผลให้อุปกรณ์หยุดทำงาน เกิดการล้มเกลวหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดข้อมูลอาจสูญหาย
The reasons?

ห้องเก็บข้อมูลอาจมีการก่อเกิดฝุ่นและการกัดกร่อนสูงของโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ การอุดตันของการไหลเวียนอากาศเย็น และความล้มเหลวของวงจร.

ตัวกรองช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย จำเป็นต้องมีการประเมินการใช้ตัวกรอง.

เมื่อพิจารณาตัวกรองที่จำเป็น (TCO) เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการพิจารณาตัวกรองที่ช่วยลดต้นทุน.

เช่นเดียวกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นตัวกรองที่จัดหาโดย Camfil ช่วยให้ AHU และพัดลมมีขนาดเล็กลง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและต้นทุนในการติดตั้งครั้งแรก.

IN THE NEWS

Camfil's efficient air filtration into the world of Data Centres

นับตั้งแต่การก่อตั้งอินเทอร์เน็ตในปี 1960 โลกของเราได้พฒนาขึนอยากมาก ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ศูนย์กลางกักเก็บข้อมูล ทำให้มีการจ่ายข้อมูลที่รวดเร็วและนำไปสู่การเติบโตอย่างสูง การสตรีมวิดีโอเสียงและการแพร่ภาพออนไลน์.

Read more

 

Created 18 มิถุนายน 2564