Camfil and Singaporean SME, Curious Thoughts Academy join hands in partner initiative BY SWEDCHAM

Camfil Singapore ได้ร่วมกับองค์กรการศึกษาท้องถิ่นของสิงคโปร์, Curious Thoughts Academy ในโครงการนวัตกรรมที่เรียกว่า SESG Swedish Chamber of Commerce in Singapore (SwedCham).

ผลจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกได้มีการริเริ่มเพื่อช่วยองค์กรท้องถิ่นในสิงคโปร์. Camfil ร่วมกับ SwedCam มอบโอกาสพิเศษในการทำความเข้าใจความท้าทายและการช่วยเหลือเพื่อก่อตั้งเป็นธุรกิจในปัจจุบัน.

องค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กของสิงคโปร์จำนวนมากได้เห็นธุรกิจปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก จากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสทั่วโลก เมื่อเร็วๆนี้บริษํทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ขนาดกลางและขนาดเล็กได้เริ่มโครงการ่ร่วมมือกับ SESG Initiative เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาธุรกิจ. นอกจากนี้ Camfil และบริษัทสวีเดนอื่นๆ ได้สนับสนุนแคมเปญ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถื่น. สิ่งนี้ช่วยให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและการช่วยเหลือไปทั่วประเทศ. 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ Camfil ได้เชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ Camfil’s Sustainable Development Goals.

What are the parts of this initiative?

From the start, the initiative consists of 3 pillars. The Advocate, which is an out-of-home  (OOH) campaign. Fika4Good, which is an ongoing partnership anchored in the Swedish tradition of coming together over a coffee. And the SwedishGig, a job creation initiative to support Workforce Singapore’s SGUnited Mid-Career Pathways Programme - Company Attachment, which is a Singaporean initiative within the SGUnited umbrella.

 More about Curious Thoughts Academy

Lydia และ Shuohan เป็นคู่สามีภรรยาที่ช่วยปลักดัน Curious Thoughts Academy, ศูนย์การเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีวิสัยทัศน์ส่งเสริมเด็กๆ ให้มีคุณภาพที่เท่าเทียมกันด้านการศึกษา . 

ในฐานะอดิตเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพของรัฐบาล Shuohanเป็นอดีตครูของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการแก้ไขปัญหาการเหลื่อมล้ำทางสังคมของเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ. 

ทั้งคู่สอนและให้คำปรึกษาและยังมีส่วนร่วมในโครงการนี้ Camfil เผยแพร่ความรู้ถึงการตระหนักเกี่ยวกับ "Jolly Phoic" โดย Curious Thoughts Academy เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิทธิของมนุษยชนขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับ Clean Air. 

Read more - Importance of clean air in classrooms - during the pandemic and beyond (brookings.edu)

Camfil’s solutions to help improve air quality in the education sector

เด็กทุกคนนั้นมีความเสี่ยงต่อคุณภาพอากาศเด็กที่มีอายุน้อยที่สุด จากการวิเคราะห์พบว่าเด็กทารก เกือบ 17 ล้านคน (อายุต่ำกว่า 1 ขวบ) อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมลพิษทางอากาศ ทารกส่วนใหญ่เหล่านี้ - ประมาณ 12 ล้านคน - อาศัยอยู่ในเอเชียใต้. – UNICEF, danger in the air.

แคมฟิลนำเสนอการกรองอากาศ การกรองระดับโมเลกุลและการกักเก็บประสิทธิภาพและปัญหาคุณภาพอากาศทั้งหมด.

By providing proper indoor air quality we can:

  • ลดการขาดเรียนของนักศึกษาและบุคลากร
  • ลดการเสื่อมสภาพของอาคารและปรับปรุงงประสิทธิภาพกา่รใช้พลังงาน
  • ลดข้อกำหนดการระบายอากาศภายนอก
  • ป้องกันความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดที่เกิดจากคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดี
  • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพผู้ที่เป็นภูมิแพ้และหอบหืด
  • ลดภาระหนี้สิน
  • ปกป้องการลงทุนของเราในอนาคต

การปกป้องผู้คนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

More about SwedCham

ก่อตั้งเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว วัตถุประสงค์ของ SwedCham ขยายไปไกลกว่าการเป็นตัวแทนและส่งเสริมบริษัทสวีเดนที่จัดตั้งในสิงคโปร์  ส่วนสำคัญคืออำนวยความสะดวกและแลกเปลีั่ยนความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ.

Ms. Lisa Ferraton, General Manager at SwedCham in Singapore, กล่าวว่า, “บริษัทสวีเดนเหล่านี้ เพิ่มโอกาสและมอบโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ”

Read more about the SESG Initiative at www.sesg.info

STANDING TOGETHER - SESG INITIATIVE

การริเริ่มโครงการของ SwedCham Singapore ที่รวบรวมบริษัทข้ามชาติของสวีเดนและสิงคโปร์ในรูปแบบใหม่ การริเริ่มเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ และการร่วมแก้ปัญหาต่างร่วมกัน.
Created 17 มิถุนายน 2564