Jakość powietrza wewnętrznego - Indoor Air Quality (IAQ)

Jakość powietrza w pomieszczeniach odnosi się do zawartości aerozoli i gazów, temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz budynku. W przypadku budynków mieszkalnych, jakość powietrza jest często postrzegana jako czynnik umożliwiający utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia osób przebywających w danym obiekcie. W przypadku procesów produkcyjnych, od jakości powietrza zależy zdolność do efektywnego kosztowo wytwarzania wysokiej jakości produktów wewnątrz budynku.

Czystość powietrza jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza w pomieszczeniach. Zanieczyszczenie powietrza składa się z cząsteczek, gazów i oparów, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie i zdrowie ludzi oraz obniżać wydajność i efektywność procesów produkcyjnych.
STYL ŻYCIA MA DUŻY WPŁYW NA EKSPOZYCJĘ NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Zanieczyszczenia powietrza z zewnątrz dostają się do budynków. Bez odpowiedniej wentylacji gromadzą się one i mogą nawet wchodzić w reakcję z innymi zanieczyszczeniami powietrza w pomieszczeniach.

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach składa się z zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego, w tym cząstek i gazów pochodzących z systemów grzewczych i ruchu ulicznego, które przenikają do naszych budynków, jak również z emisji substancji chemicznych pochodzących z materiałów budowlanych, środków czyszczących, odświeżaczy powietrza, cząsteczek spalania pochodzących z ogrzewania, gotowania, palenia świec, alergenów zwierząt domowych, elektroniki i urządzeń emitujących gazy...

  • Spędzamy blisko 90% naszego czasu wewnątrz pomieszczeń. (1)
  • Powietrze w pomieszczeniu może być do 50 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. (1)

Poznaj kilka faktów o zanieczyszczeniu powietrza:

  • Duża część populacji mieszka i pracuje na obszarach, gdzie poziom zanieczyszczeń przekracza wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
  • Barcelona (27 μg/m3/rok), Wiedeń (21,6), Bruksela (19), Paryż (16,4), Londyn (13,1), Sztokholm (9,4)
  • Każdego dnia spożywamy 1 kg jedzenia
  • Pijemy 2 litry płynów każdego dnia
  • Wdychamy 15 kg powietrza!
Źródło:
(1) European Union – ECA report n°23 Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy

Created środa, 26 września 2018
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt