Mobilny odciąg spawalniczy

Mobilny odciąg spawalniczy

Mobilny system odciągowy Camfil to ekonomiczny i elastyczny system zapewniający skuteczny i elastyczny sposób wychwytywania u źródła zanieczyszczeń, takich jak dymy i pyły spawalnicze lub pyły ze szlifowania w małych warsztatach metalowych lub działach utrzymania ruchu.

Podczas spawania i innych ręcznych procesów obróbki metali powstają unoszące się w powietrzu pyły i opary, które mogą być szkodliwe dla operatora i zanieczyszczać środowisko produkcyjne, jeśli nie są odpowiednio przechwytywane. Takie procesy są powszechne w przemyśle przetwórstwa metali, ale także w wielu innych branżach, gdzie firmy prowadzą na przykład małe warsztaty do napraw lub konserwacji własnego sprzętu. W tym celu idealnym rozwiązaniem są ekonomiczne i wydajne mobilne systemy odciągowe, które wychwytują suche pyły i opary unoszące się w powietrzu bezpośrednio u źródła.

W przeciwieństwie do większych, stacjonarnych systemów odciągowych, mobilne odkurzacze pyłu i dymu można w razie potrzeby łatwo przemieszczać do różnych miejsc pracy. Stosowanie mobilnych odkurzaczy pyłów i dymów pomaga poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, chronić pracowników przed szkodliwymi emisjami oraz spełnić lokalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Urządzenia są przeznaczone do użytku okazjonalnego lub stałego, obsługują lekki lub średni pył i opary o objętości powietrza do 2 000 m3/h. Urządzenia dedykowane do pracy od sporadycznej do ciągłej. Mobilne systemy odciagu pyłów, dymów i oparów łatwopalnych można łatwo przemieszczać wewnątrz warsztatu, gdziekolwiek jest wymagany odciąg. Dzięki ramieniu odciągowemu pracującemu w zakresie 360° i kompaktowym wymiarom jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. W zależności od modelu i konfiguracji systemy zapewniają wielostopniową filtrację, ręczny system czyszczenia pulsacyjnego lub mogą być wyposażone w filtr HEPA.
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt