Odpylacze mokre

Odpylacze mokre

Odpylacze mokre (skrubery) stosowane są w przemyśle, gdzie występuje pył i inne cząstki z którymi trudno lub nie może sobie poradzić za pomocą odpylaczy suchych np. pył wybuchowy, pył palny lub pyły lepkie i włókniste.

Odpylacze mokre (skrubery) stosowane są do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych ze strumienia powietrza. W skruberach Vortex zanieczyszczony cząstkami gaz kontaktuje się z rozproszoną cieczą - wodą. Specjalnie ukierunkowany przepływ powietrza generuje intensywne zawirowanie wody, przez którą przechodzi zanieczyszczone powietrze.

Mechanizmy zatrzymywania cząstek stałych i cząstek gazu różnią się znacząco. Skrubery mokre można sklasyfikować ze względu na cechy konstrukcyjne lub sposób podawania cieczy.

Wybór typu skrubera jest uzależniony od procesu, ilości powietrza do przefiltrowania, rodzaju zanieczyszczeń do odseparowania, wielkości cząstek oraz ładunku pyłu w powietrzu wylotowym z procesu.

Camfil, ze swoim portfolio produktów, specjalizuje się w skruberach mokrych Vortex i Venturi, które zatrzymują cząstki stałe z zastosowań przemysłowych, w tym pył palny i wybuchowy, pył stalowy, wióry i pył aluminiowy, magnezowy i tytanowy, a także drobiny gumy, skóry i tworzyw sztucznych, włókna, puch i pył tekstylny lub lepkie proszki.

W porównaniu z suchym systemem odpylania wykorzystującym elementy filtracyjne, w płuczkach mokrych jako medium filtracyjne stosuje się zazwyczaj wodę. Zasada działania płuczek mokrych wykorzystuje zasadę bezwładności masowej, dzięki której powietrze procesowe, zawierające cząstki stałe, kontaktuje się z cieczą filtracyjną, przez co zwiększa się masa cząstek i w ten sposób są one bezpiecznie oddzielane.

Następnie oczyszczone powietrze może być ponownie wprowadzone do produkcji lub wyprowadzone z zakładu. Zebrane ścieki i przefiltrowane substancje stałe muszą być podzielone i zutylizowane w odpowiedni sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Skrubery mokre są często stosowane w takich branżach jak przemysł przetwórstwa metali, przemysł samochodowy, produkcja urządzeń medycznych, odlewnie oraz zakłady przetwórstwa żywności lub tworzyw sztucznych.
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt