Wirusy najważniejsze pytania i odpowiedzi

Codziennie otrzymujemy od Was pytania z całego świata na temat wirusów, a w szczególności pytacie o koronawirusa (COVID-19). Poniżej zebraliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące koronawirusa (COVID-19) i odpowiedniej filtracji powietrza. Czy wirus może zostać zatrzymany na filtrze w centrali wentylacyjnej (AHU)? Czy muszę wymieniać filtry po wybuchu epidemii wirusa? Jaka klasa filtracji jest najlepsza w zatrzymywaniu wirusów? Poprosiliśmy naszego Wiceprezesa ds. badań i rozwoju, Andersa Sundvika, o podzielenie się spostrzeżeniami na temat tego, jak prawidłowa filtracja powietrza może pomóc w walce z wirusem. Obejrzyjcie filmy i przeczytajcie poniższe opisy.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

1. Dla zapewnienia ogólnej ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) ważne jest przestrzeganie zaleceń od:

  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
  • Rządowych wytycznych dla danego regionu

2. Właściwa higiena rąk i odpowiedni dystans na co dzień, to najskuteczniejszy sposób zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19).

Pytania i Odpowiedzi

Tak. Badania wykazały, że osoba zakażona wirusem układu oddechowego, takim jak grypa, może poprzez kichanie i kaszel generować kropelki zawierające wirusa. Kropelki te mogą być zarówno widoczne jak i niewidoczne dla ludzkiego oka. Te, które są niewidzialne mogą mieć od 0,5 do 15 mikrometrów. Badania nad innymi powszechnymi wirusami sugerują, że kropla o średnicy 1 mikrometra może przenosić wystarczającą ilość wirusa, aby spowodować infekcję.
Tak. Jeśli włączona jest recyrkulacja powietrza, która przyczynia się do oszczędności energii w budynku, to należy ją wyłączyć, aby 100% używanego powietrza było nawiewane z zewnątrz. Wirusy w budynku częściej pochodzą ze środowiska wewnętrznego niż z zewnątrz. Świeże powietrze zmniejsza stężenie zanieczyszczeń, a odwrócenie recyrkulacji zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa w całym budynku.
Tak. Skuteczność zależy od klasy filtra powietrza. Ponieważ zakaźne cząstki na ogół są większe niż 1 mikrometr, dlatego skuteczność zatrzymywania wirusów jest znacznie większa niż skuteczności podane na filtrach ePM1 lub EPA/HEPA. Podana skuteczność na tych filtrach jest minimalną skutecznością jakiej można oczekiwać.
Nie. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa przenoszonego w powietrzu, takiego jak COVID-19, Camfil zaleca filtry ePM1 lub lepsze. Filtry te gwarantują 50% redukcję wirusów za filtrem i w większości przypadków ze względu na wielkość cząstek zakaźnych, redukcja będzie znacznie większa. W przypadku niektórych filtrów ePM2,5 skuteczność na cząsteczkach 1 mikrona może być bardzo ograniczona.
To zależy. Podniesienie klasy filtracji do wyższej spowodowałoby zwiększenie zatrzymywania wirusów na etapie filtrowania. Jednak ważne są również inne względy, takie jak to, czy centrala wentylacyjna poradzi sobie z wyższymi oporami przepływu jakie niesie za sobą zmiana filtrów?  Ogólnie rzecz biorąc, jedna lub dwie klasy filtrów w górę nie stanowią problemu. Dalsza modernizacja wymaga zastosowania odpowiednich środków.
Nie. Wirusy zatrzymane na filtrze są silnie związane z medium filtracyjnym. Po przechwyceniu wirus pozostaje w strukturze materiału filtracyjnego, a następnie obumiera. Badania nad wirusem COVID-19 wskazują, że wirus nie przeżywa dłużej niż 3 dni na otwartych powierzchniach.
Nie, niekoniecznie. Trzymaj się swojego stałego planu przeglądów. Filtry muszą być regularnie wymieniane ze względu na duży spadek ciśnienia lub inne względy higieniczne. Epidemia wirusa nie ma wpływu na harmonogram konserwacji.
Tak, zastosuj oczyszczacz powietrza. Jeśli już wyłączyłeś recyrkulację, zwiększyłeś przepływ powietrza i zmodernizowałeś filtry do maksymalnej dopuszczalnej klasy filtracji, to istnieje możliwość zastosowania wysokiej jakości urządzeń oczyszczających powietrze recyrkulowane. Są one bardzo skuteczne w poprawie ogólnej jakości powietrza. Zaletą Oczyszczaczy Powietrza jest to, że znacznie wyższa wydajność filtracji może być zastosowana w pomieszczeniach, w których w innym przypadku byłoby to niemożliwe. Dzięki dużej ilości wymian powietrza i wysokiej wydajności filtracji możliwe jest zmniejszenie zanieczyszczenia w pomieszczeniu o 90% lub więcej. Dobrym pomysłem jest stosowanie oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach o wysokim ryzyku i miejscach, w których wiele osób musi przebywać blisko siebie (np. poczekalnie, itp.).
Należy zachować wszelkie środki ostrożności w przypadku zużytych filtrów. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje bardzo mała szansa, że wirus pozostanie przy życiu przez dłuższy czas w filtrze powietrza, więc ryzyko infekcji przy wymianie filtrów jest małe. Jednak podczas tej operacji należy podjąć wszelkie środki ostrożności w zakresie higieny, aby uniknąć narażenia na szkodliwy pył. Należy używać w pełni zakrytego sprzętu ochronnego (długie rękawy i spodnie na całej długości), rękawiczek, maski oddechowej i okularów ochronnych. Zużyty filtr, po wyjęciu z centrali wentylacyjnej, należy umieścić w plastikowej torbie i uszczelnić ją przed transportem. Jest to dobra praktyka i ważny środek ostrożności stosowany w urządzeniach do poprawy powietrza. W przypadku specjalnych zastosowań, takich jak szpitale i laboratoria biologiczne, mogą obowiązywać specjalne procedury do których należy się stosować. Często w przypadku tego typu operacji, sprzęt ochronny zdejmuje się dopiero po opuszczeniu pomieszczenia wentylacyjnego.
Dobrą praktyką jest trzymanie się swojego regularnego planu przeglądów i konserwacji. Jeśli nie chcesz poprawić swojej ochrony, nie ma powodu do zmiany filtrów z powodu COVID-19. Nie należy również opóźniać planowanej wymiany filtrów. Zbyt długa eksploatacja filtrów może spowodować zmniejszenie przepływu powietrza, wzrost kosztów energii i pogorszenie innych aspektów higienicznych (np. nieprzyjemne i uciążliwe zapachy, rozwój pleśni itp.).
Nie. Poziom ochrony jaki daje system filtracyjny jest określany na podstawie ogólnej skuteczności wszystkich stopni filtracji. Filtracja jednostopniowa może zapewnić wyższą wydajność niż filtracja dwustopniowa, jeśli na tym jednym stopniu stosowana jest wyższa klasa filtracji. Celem filtracji dwustopniowej jest głównie wydłużenie żywotności drogich, wysokoskutecznych filtrów dokładnych.
Created czwartek, 26 marca 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt