Rozwiązania molekularne

Filtracja gazowa - zrównoważony rozwój

Nasze produkty  do filtracji molekularnej usuwają z powietrza cząsteczki, gazy i opary, których nie można wychwycić za pomocą zwykłych filtrów pyłowych. Molekuły te są zwykle od 1000 do 10 000 razy mniejsze niż najmniejsze cząstki, które przechodzą przez filtry klasy HEPA i ULPA.

Substancje chemiczne obecne w postaci gazowej w atmosferze, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, to między innymi węglowodory poliaromatyczne, lotne związki organiczne ( LZO), benzen, izocyjaniany i siloksany. Wszystkie one wymagają filtracji molekularnej w celu ochrony ludzi, procesów i maszyn lub po prostu w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Wiele z tych substancji chemicznych jest przenoszonych w powietrzu i może się mieszać, tworząc niebezpieczny koktajl o nieznanym wpływie na zdrowie.

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Ochrona osób przebywających wewnątrz pomieszczeń np. w budynkach publicznych, szpitalach, laboratoriach.

Wywiew

Ochrona ludzi i środowiska przed nieprzyjemnymi zapachami i toksynami emitowanymi w strumieniach powietrza odlotowego z zakładów przemysłowych lub energetycznych.

Przemysł mikroelektroniczny

Zwiększenie wydajności w produkcji płytek półprzewodnikowych, wyświetlaczy lcd, dysków twardych. Ochrona przed chemikaliami zewnętrznymi i procesowymi obecnymi w powietrzu na poziomie śladowym.

KONTROLA KOROZJI

Ochrona wrażliwych systemów sterowania procesami elektrycznymi przed kwaśnymi gazami w przemyśle petrochemicznym, celulozowo-papierniczym, rafinacji metali, produkcji obwodów drukowanych, centrach przetwarzania danych i oczyszczalniach ścieków. Kontrola korozji jest również ważna dla ochrony zabytków w muzeach i obiektach magazynowych.


Nowości produktowe

CAMCARB VG

W 2019 roku Camfil wprowadził na rynek nową wersję CamCarb VG 440, filtra molekularnego stosowanego do kontroli korozji w procesach w przemyśle ciężkim oraz w ogólnych systemach wentylacyjnych w takich miejscach jak lotniska, muzea i biura.

Rewolucyjna konstrukcja produktu umożliwia zastosowanie mniejszych adsorbentów,  co pozwala na ponad dwukrotne wydłużenie czasu eksploatacji produktu w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami konkurencyjnymi. Dodatkowo, oferta filtrów molekularnych Camfil CamCarb została znacznie wzbogacona poprzez wdrożenie nowego systemu znakowania produktów, który koncentruje się na gazach docelowych, a nie na rodzajach mediów. Przejrzystość opisów produktów gwarantuje, że nasi klienci wybierają produkty najlepiej dostosowane do ich problemów związanych z zanieczyszczeniami gazowymi, przy maksymalnym wydłużeniu czasu eksploatacji produktu i wydajności usuwania zanieczyszczeń, a tym samym przy najniższym poziomie generowanych odpadów.


Przetwarzanie odpadów organicznych w biogazowniach

Odpady biodegradowalne są selektywnie zbierane i stanowią wartość jako paliwo do produkcji energii lub jako surowiec do produkcji kompostu czy nawozu. W każdym procesie biodegradacji powstaje złożona mieszanina gazów, która może uwalniać uciążliwe zapachy lub, w przypadku biogazu, powodować korozje dla silników spalinowych. Wytrzymałe filtry molekularne firmy Camfil pomagają wyeliminować te problemy i usunąć silnie zanieczyszczone gazy z tego niezwykle cennego surowca do produkcji energii odnawialnej, kompostu i środków poprawiających właściwości gleby. CZYTAJ WIĘCEJ


Created czwartek, 6 maja 2021
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt