Szkoły i Uniwersytety

Szkoły i Uniwersytety

Dowiedz się więcej na temat wysokiej jakości powietrza wewnątrz budynków w szkołach i na uniwersytetach. Pomóż uczniom poprawić ich zdolność poznawczą, niezbędną dla sprawnej nauki, dzięki dobremu poziomowi IAQ.

Czytanie, pisanie, liczenie - przy użyciu właściwych filtrów i odpowiedniej konserwacji, system HVAC może pomóc w osiągnięciu najlepszych warunków do nauki.

Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach, kluczowym zagadnieniem w każdej szkole

Każdego dnia około 51 milionów uczniów na całym świecie zasiada w ławkach szkolnych. Wiele szkół wymaga gruntownych remontów i zgłasza problemy związane z niską jakością powietrza w pomieszczeniach. Bez szybkiej reakcji na te wyzwania, zła jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ) może skutkować krótko- i długoterminowymi problemami zdrowotnymi i drogimi naprawami.

Wyzwania dla systemów HVAC

Szkoły i inne placówki edukacyjne spędzają sen z powiek projektantom systemów wentylacyjnych. Większość szkół to zróżnicowane struktury pod względem warunków w nich panujących i tym samym źródeł zanieczyszczeń np. sale lekcyjne, laboratoria, warsztaty, sale gimnastyczne, biblioteki, kawiarnie, laboratoria fizyki i biologii.

Wysoka zdolność poznawcza, niezbędna do pomyślnego uczenia się jest powiązana z dobrą jakością powietrza wewnętrznego. Faktem jest też to, że większość placówek edukacyjnych znajduje się na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia (miasta), a powietrze może być zanieczyszczone szeroką gamą zanieczyszczeń pochodzących zarówno ze źródeł zewnętrznych (spaliny samochodowe, smog), jak i wewnętrznych (toksyczne gazy z laboratoriów, działanie śmiertelnych wirusów w laboratoriach badawczych).

Camfil oferuje solidne i dedykowane rozwiązania w zakresie filtracji cząstek stałych i filtracji molekularnej.

Korzyści płynące z dobrej jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń w placówkach oświatowych

  • Zmniejsza wskaźnik zachorowań wśród uczniów i pracowników
  • Zmniejsza degradację budynków i poprawia efektywność energetyczną
  • Zmniejsza wymagania w zakresie wentylacji powietrza zewnętrznego
  • Promuje zdrowe środowisko dla osób cierpiących na alergie i astmę
  • Co najważniejsze, pomaga chronić studentów - jest to jedna z naszych najważniejszych inwestycji w przyszłość.