Jak Camfil zapobiega zanieczyszczeniu powietrza na ulicach Hong Kongu poprzez usuwanie dwutlenku azotu w specjalnie skonstruowanym tunelu drogowym?

Największy na świecie system oczyszczania powietrza zamontowany w tunelu, mający na celu redukcję emisji dwutlenku węgla o 11 000 ton rocznie

Według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, 92 procent mieszkańców Azji jest narażonych na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, który stanowi znaczące zagrożenie dla ich zdrowia.

Departament transportu drogowego w Hongkongu zaproponował niesamowite rozwiązanie mające na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i rozwiązanie poważnego problemu zanieczyszczenia powietrza. Obwodnica Chai to 4,5-kilometrowy odcinek drogi, składający się z wiaduktu i 3,7-kilometrowego odcinka tunelu, wyposażonego w systemy oczyszczania powietrza. System ten, jest w stanie usunąć co najmniej 80 % zanieczyszczeń powstałych ze spalin samochodowych. W Hongkongu jest to pierwszy system oczyszczania powietrza w tunelu i największy na świecie pod względem ilości obsługiwanego powietrza, który usuwa szkodliwe cząstki stałe, dwutlenek azotu i inne główne zanieczyszczenia drogowe.

Jaką rolę pełni Camfil w tym projekcie? 

Tunel jest w stanie obsłużyć 5,4 mln metrów sześciennych spalin samochodowych na godzinę. Spaliny kierowane są dużymi kanałami do 3 budynków wentylacyjnych usytuowanych wzdłuż tunelu. Pierwszym krokiem w oczyszczaniu powietrza jest oddzielenie cząstek zawieszonych na elektrofiltrze.  Następnie powietrze przechodzi przez filtr denitryfikacyjny, który wykorzystuje węgiel aktywny do usuwania dwutlenku azotu. Na koniec oczyszczone powietrze jest odprowadzane do atmosfery.  

Camfil dostarczył 860 ton węgla aktywnego do filtra denitryfikacyjnego. Węgiel ten został przetestowany w naszym innowacyjnym, zaawansowanym laboratorium badawczym w Centrum Technologicznym w Trosa, w Szwecji. Camfil jako światowy ekspert w rozwiązaniach dla czystego powietrza, testuje wydajność mediów molekularnych i urządzeń oczyszczających powietrze stosując metodę zgodną z globalną normą ISO10121. Aby wspierać naszą międzynarodową działalność, Camfil ma drugie laboratorium testowe w Malezji.

Węgiel aktywny jest silnym i niezwykle wydajnym adsorbentem, stosowanym w wielu molekularnych aplikacjach. Konkretny węgiel aktywny może być wybrany do adsorpcji nieprzyjemnych zapachów, substancji drażniących i toksycznych gazów, takich jak lotne związki organiczne (LZO), dwutlenku azotu i ozonu.

Wydział Dróg Krajowych i Autostrad w Hong Kongu osiągnął zamierzony cel

Według Kevin Lo z Wydziału Dróg Krajowych i Autostrad, "tunel objazdowy Central-Wan Chai Bypass może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do 11.000 ton rocznie, ponieważ skraca czas podróży do 5 minut, który wcześniej oscylował wokół 30 minut. Do pochłonięcia takiej ilości dwutlenku węgla w środowisku naturalnym potrzeba by było 480 000 drzew.

“Camfil jest dumny, że został zaangażowany w ten przełomowy projekt infrastrukturalny. Tunel łagodzi zatory, sprawia, że każdego dnia tysiące kierowców podróżuje sprawniej i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Camfil, w swoim nowoczesnym laboratorium filtracji molekularnej ocenił i udowodnił zdolność medium filtracyjnego do usuwania dwutlenku azotu. To dokładne badanie obejmowało testy w różnych warunkach temperatury i wilgotności, w celu zapewnienia wysokiej wydajności filtra w różnych warunkach atmosferycznych panujących w Hongkongu. Testy zostały przeprowadzone zgodnie z globalną normą ISO10121.  Naszym wkładem w budowę tunelu obwodnicowego Central Wan Chai jest ochrona zdrowia lokalnych mieszkańców poruszających się pieszo wzdłuż trasy tunelu, a także osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości wlotu i wylotu tunelu". - Dr Chris Ecob, Globalny Dyrektor ds. Aplikacji i rozwiązań molekularnych, Wydział Kontroli Zanieczyszczeń Molekularnych Camfil.

Przed nami długa droga

Filtry molekularne firmy Camfil posiadają duży potencjał, ponieważ oprócz oczyszczania powietrza z niebezpiecznych gazów i zapachów, mogą być wykonane z różnych trwałych surowców, o różnej jakości, kształcie i rozmiarach. Nasz innowacyjny projekt oraz intensywne badania i rozwój pozwalają nam oszczędzać więcej, zużywać mniej i znajdować lepsze sposoby, aby oczyszczanie powietrza stało się łatwiejsze i lepsze.

Oczyszczanie powietrza w tunelu drogowym

"W ciągu godziny w tunelu filtrowane jest 5,4 miliona metrów sześciennych spalin samochodowych, podczas którego redukowane jest 80% cząstek zawieszonych i dwutlenku azotu" - mówi kierownik projektu z wydziału dróg krajowych i autostrad / Kelvin Lo

Źródło: news.gov.hk

Created poniedziałek, 16 marca 2020
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt