Filtracja węglowa redukuje nieprzyjemne zapachy uwalniane w czasie procesu oczyszczania ścieków

Created piątek, 10 czerwca 2022

Przedsiębiorstwo Middelfart Wastewater dokładnie zbadało rynek pod kątem rozwiązań filtracyjnych, które mogłyby sprostać potrzebom i zdecydowało się skontaktować z firmą Camfil w celu znalezienia wysoce wydajnego, elastycznego i łatwego w konserwacji rozwiązania filtracyjnego.

Zespół Camfil zaproponował kompaktową obudowę ze specjalnie dobraną mieszanką węgla aktywnego, która w sposób efektywny eliminuje uciążliwe zapachy.Informacje o Kliencie - Oczyszczalnia Ścieków MIDDELFART
Middelfart Spildevand A/S jest własnością gminy Middelfart i obecnie zatrudnia 21 pracowników, którzy przez całą dobę zapewniają odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych na terenie gminy. Najważniejszymi zadaniami oczyszczalni jest zapewnienie mieszkańcom skutecznej i bezpiecznej gospodarki ściekami i wodą deszczową z naciskiem na stabilność, opłacalność i ekologiczność.

Oczyszczalnia Middelfart znajduje się na Strandvejen pomiędzy miastami Middelfart a Strib i odbiera ścieki ze wszystkich gospodarstw domowych w Middelfart i okolicach. W ostatnich latach oba miasta rozrosły się, co sprawiło, że wokół oczyszczalni pojawiły się nowe osiedla. Zapachy wydobywające się z oczyszczalni Middelfart stały się bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Trafiające do oczyszczalni ścieki przechodzą długi proces oczyszczania, tak aby na końcu stać się oczyszczoną wodą i trafić z powrotem do środowiska. W taki właśnie sposób odbywa się to w oczyszczalni ścieków Middelfart, w której oczyszczone ścieki trafiają do morza. Z produktów ubocznych (osad) wytwarzany jest biogaz, który przetwarzany jest na energię elektryczną i cieplną. Przefermentowany substrat jest dalej wykorzystywany jako kompost przez miejscowych rolników.

OPRACOWANIE ELASTYCZNEGO ROZWIĄZANIA

Aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla otoczenia i poprawić komfort pracy personelu, Middelfart Wastewater stale pracował nad poprawą warunków. Na przykład, niektóre z osadników zostały przykryte, a następnie zainstalowano nowe filtry węglowe. Wyniki stosowania istniejących filtrów węglowych były jednak niezadowalające, a samo rozwiązanie było mało elastyczne, niemożliwe do kontrolowania i nie pasowało estetycznie. Ponadto, filtry węglowe musiały być opróżniane za pomocą ciężarówki, co stanowiło dodatkowy, powtarzający się koszt.

CO CZYNI ZŁOŻE WĘGLOWE PROCARB HDC UNIKATOWYM?

Unikalną cechą jest to, że używamy standardowych rozmiarów wkładów filtracyjnych. W zależności od zanieczyszczenia, możliwe jest użycie odpowiedniego medium filtracyjnego dobranego w taki sposób, aby zapewnić jak największą skuteczność. Zanieczyszczone powietrze przepływa poziomo w urządzeniach HDC, a system filtracji jedno lub dwustopniowej zapobiega przeciekom niefiltrowanego powietrza. Obudowy HDC są zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwą instalację i obsługę. Medium filtracyjne w kasecie filtrującej może być wymieniane na miejscu bez konieczności użycia specjalnych narzędzi lub posiadania specjalistycznej wiedzy na ten temat. Wkłady zainstalowane są na prowadnicy, więc ich napełnianie i opróżnianie jest łatwe do przeprowadzenia przez pracowników obsługi technicznej. Filtry stanowią pasywny element systemu wentylacji i wymagają niewielkiej rutynowej konserwacji.

Dobre wyniki

Początkowo złożono zamówienie na jednostkę HDC, wykonaną ze stali nierdzewnej 316, wraz z sekcją filtrów wstępnych składającą się z filtrów panelowych o skuteczności ePM1 55% oraz wentylatorami do zadaszonego zbiornika magazynowania osadu. Ponieważ skuteczność pochłaniania nieprzyjemnych zapachów była dobra,  firma Middelfart Wastewater zdecydowała się zamówić podobną jednostkę do zadaszonego zbiornika zagęszczającego, następnie jednostkę do budynku prasy, a na końcu do komory fermentacyjnej. Ostatnia jednostka filtracyjna HDC została dostarczona w grudniu 2021 roku. Jednostka HDC dla budynku prasy i komory fermentacyjnej posiada podwójną filtrację z dwoma różnymi rodzajami węgla aktywnego dla najbardziej optymalnego usuwania zapachów.

Filtry HDC z filtracją wstępną i wentylatorem oczyszczają powietrze uwalniane z osadników

W obudowie zastosowano standardowe moduły filtracyjne wypełnione węglem aktywnym certyfikowanym wg ISO 10121 i medium filtracyjnym CamPure. Obydwa adsorbenty są idealne do zatrzymywania nieprzyjemnych zapachów oraz gazów toksycznych i korozyjnych.


"Camfil szybko zareagował i podjął odpowiednie działania. Ponieważ problem odoru był trudny do oszacowania, ważne było, aby zaproponowane rozwiązanie było na tyle elastyczne, aby można je było dostosować do zmieniających się potrzeb. Ze względu na bardzo rzetelny dialog, był to dobry początek, który doprowadził do silnej współpracy. Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione elementy, byłem przekonany, że jest to dla nas właściwe rozwiązanie." - Casper Strecke Skovgaard, kierownik projektu w Middelfart Wastewater

Dowiedz się więcej o PROCARB HDC

Złoże filtracyjne, którego unikalną cechą jest zastosowanie standardowej wielkości filtrów. Kaseta filtrująca wypełniona jest węglem aktywnym certyfikowanym zgodnie z normą ISO 10121 oraz specjalnym medium filtracyjnym CamPure. Idealne do usuwania nieprzyjemnych zapachów oraz gazów toksycznych i korozyjnych.
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt