Odpady organiczne

Odpady organiczne

Solidne filtry molekularne Camfil pomagają wyeliminować uciążliwe zapachy i usunąć silnie zanieczyszczone gazy wydzielane podczas produkcji energii odnawialnej w biogazowniach, czy procesów kompostowania i produkcji wysokiej jakości kompostu.

Kiedy odpady organiczne biodegradowalne zbierane są ze strumienia zmieszanych odpadów lub są już wstępnie wysegregowane, to stanowią one wartość jako paliwo do produkcji energii lub jako surowiec do produkcji kompostu lub nawozu. W głównej frakcji odpadów organicznych znajdują się odpady kuchenne, odpady zielone np. skoszona traw czy inne pozostałości po uprawie.

Procesy fermentacji anaerobowej (beztlenowej) są wykorzystywane do produkcji biogazu, natomiast kompost jest wytwarzany w procesie fermentacji aerobowej (w obecności tlenu).  W każdym procesie biodegradacji powstaje złożona mieszanina gazów, która może powodować uciążliwość zapachową lub, w przypadku biogazu, zagrożenie korozją. Filtracja molekularna pomaga wyeliminować te problemy.

Przetwarzanie odpadów i odpowiednia gospodarka powietrzem - kluczowym aspektem zakładów przetwarzających odpady

Biogaz zyskuje na znaczeniu na całym świecie, ponieważ odzysk odpadów organicznych jest coraz większy, to wypiera produkcję energii z nieodnawialnych źródeł energii. Kiedy odpady organiczne przetwarzane są w procesie beztlenowym, otrzymany metan - paliwo do produkcji energii - może być silnie zanieczyszczony niepożądanymi substancjami, które mogą powodować korozję lub ścieranie elementów instalacji.

Biogaz może zawierać te szkodliwe substancje:

  • Siarkowodór (H2S)
  • Amoniak (NH3)
  • Siloksany
  • Węglowodory aromatyczne
  • Halogeny (chlor, fluor)
  • Cząstki stale

Jeśli wysokie stężenie siarkowodoru H2S przedostanie się do silnika gazowego, w którym metan jest spalany w celu wytworzenia energii, silnik może ucierpieć na skutek korozji wewnętrznej spowodowanej połączeniem kwaśnego gazu i wysokich temperatur. Korozja silnika powoduje nieplanowane przestoje ze względu na konieczność konserwacji i napraw, zwiększa koszty konserwacji oraz obniża wydajność turbiny i zysk biogazowni. Wiele beztlenowych komór fermentacyjnych i silników biogazowych znajduje się w pobliżu wsadu odpadów organicznych, tj. w gospodarstwach rolnych. Filtracja molekularna jest skuteczną metodą usuwania siarkowodoru z biogazu przed spalaniem.

Kontrola nieprzyjemnych zapachów z procesów kompostowania za pomocą filtracji molekularnej

Odpady organiczne mogą ulegać częściowej biodegradacji w procesie tlenowym w celu wytworzenia kompostu. Niewielka ilość siarkowodoru zostaje w produkcie, natomiast duża część lotnej zawartości organicznej w odpadach jest uwalniana do powietrza. Może to powodować uciążliwość zapachową ze względu na bardzo dużą intensywność. Mieszanina gazów odpowiedzialna za powstawanie zapachu jest bardzo złożona, ale głównym składnikiem będą terpeny, takie jak α-Pinen.

Filtrację molekularną można stosować jako metodę kontroli zapachu zarówno na wylocie z budynku produkcyjnego, jak i w systemie wentylacyjnym wewnątrz hal produkcyjnych, gdzie maszyny obracają i mieszają gnijące odpady.

Dzięki dedykowanym rozwiązaniom Camfil w zakresie filtracji molekularnej, możesz utrzymywać uciążliwe zapachy z dala od sąsiednich obszarów i odfiltrować zanieczyszczone gazy zanim dotrą one do silnika spalinowego.

Latest articles

Filtry zamienne do odpylaczy przemysłowych

Created piątek, 3 grudnia 2021

Czy wiedziałeś że Camfil jest w stanie dostarczyć szeroki zakres, wysokiej jakości wkładów i kaset filtracyjnych tak aby móc zmodernizować najczęściej występujące na rynku systemy odpylania? Nasze filtry zaprojektowane są do pracy z Twoim systemem i ponadto zostały stworzone po to aby zwiększyć jego efektywność poprzez zwiększenie skuteczności filtracji oraz wydłużenie żywotności wkładów filtrujących.

Produkcja i przetwarzanie materialow Przemysl Spozywczy Przemysl Biotechnologiczny Energetyka
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt