E-mobility fabryka ogniw do aut elektrycznych

E-mobility fabryka ogniw do aut elektrycznych

Podczas produkcji baterii litowo-jonowych powstaje wiele różnych zanieczyszczeń powietrza, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Wychwytywanie tych zanieczyszczeń z powietrza wewnątrz pomieszczeń ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

Powietrze nawiewane

Najbardziej krytycznym elementem środowiska, który wymaga kontroli w zakładach produkujących baterie, jest wilgotność względna, czasami tak niska jak temperatura punktu rosy wynosząca -70º Celsjusza. Utrzymanie tego poziomu wymaga szczelnie zamkniętych pomieszczeń, aby zapobiec przedostawaniu się do nich wilgoci. W przypadku ogniw akumulatorów litowo-jonowych czyste produkty stanowią 85% kosztów materiałów użytych do produkcji pakietu. Zmniejszenie zanieczyszczenia na wszystkich etapach procesu produkcyjnego pozwoli zwiększyć wydajność nawet o 50%. Poprawa jakości powietrza wewnątrz budynku pozwoli zwiększyć wydajność i zapewnić lepsze funkcjonowanie ogniw, co z kolei poprawi produktywność i przyczyni się do szybszej adaptacji tego środka transportu.

Problemy związane z jakością powietrza

Ochrona procesów

Różne typy akumulatorów litowo-jonowych stosują różne technologie chemiczne i mają różną wydajność, koszty i charakterystykę bezpieczeństwa. Ogniwa akumulatora litowo-jonowego zawierają separatory, które zapobiegają stykaniu się anod i katod, czyli biegunów dodatnich i ujemnych. Jeśli kawałek metalu znajdzie się zbyt blisko separatora, może go przebić i spowodować zwarcie. Kontrola jakości powietrza podczas procesu produkcyjnego pozwala ograniczyć te kosztowne zanieczyszczenia, zwiększyć wydajność i zagwarantować, że do użytkownika trafi produkt wysokiej jakości. Rozwiązania Camfil w zakresie czystego powietrza chronią procesy produkcyjne poprzez redukcję unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń, które zanieczyszczają ogniwa lub powodują ich zwarcie. Wydajność wzrasta, a użytkownik otrzymuje produkt wysokiej jakości.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy

Podczas produkcji baterii litowo-jonowych powstają różne cząstki, gazy i toksyny, które mogą powodować zagrożenie zarówno dla pracowników. Zapewnienie, że zdrowie wszystkich zainteresowanych stron jest właściwie traktowane, zapewni bezpieczne środowisko pracy. Rozwiązania Camfil w zakresie czystego powietrza mogą pomóc w wychwytywaniu i usuwaniu tych potencjalnie szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, zapewniając bezpieczne i czyste środowisko pracy.

Redukcja kosztów energii

"Net Carbon Zero" jest kluczową inicjatywą wielu wiodących światowych marek. Czy wiesz, że systemy HVAC mogą odpowiadać za ponad 50% całkowitego zużycia energii, a 30% z tego może być bezpośrednio związane z filtrem powietrza? Rozwiązania Camfil w zakresie czystego powietrza zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalizację energetyczną zakładu bez uszczerbku dla jakości powietrza.


Latest articles

CamCarb XG

Created wtorek, 17 października 2023

CamCarb XG Zaprojektowany z myślą o oszczędności energii i redukcji kosztów eksploatacyjnych w zastosowaniach filtracji molekularnej

Elektronika i Optyka Przemysl Spozywczy Budynki Uzytecznosci Publicznej

Poprawa jakości powietrza wewnątrz i wokół zakładów produkcyjnych

Created środa, 27 marca 2024

Procesy w zakładach produkcyjnych często generują pyły i opary, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia operatorów lub zagrażać jakości i bezpieczeństwu produktów. Znalezienie odpowiedniego rozwiązania w zakresie wychwytywania i filtracji pomaga chronić przed głównymi zagrożeniami związanymi z niekontrolowanymi emisjami, a tym samym tworzyć bezpieczne środowiska pracy.

Przemysl Biotechnologiczny Produkcja i przetwarzanie materialow Jakosc powietrza Przemysl Spozywczy

hemipleat filters capture & release more pollutants when pulse-cleaned

Created środa, 29 marca 2023

HemiPleat is, in short, the uniquely, patented media pleating technology Camfil use to create highly efficient filter cartridges that outlast and outperform competitors alternatives.

Przemysl Biotechnologiczny Produkcja i przetwarzanie materialow Przemysl Spozywczy

Wybór odpowiedniego medium filtracyjnego

Created środa, 29 marca 2023

Systemy odpylania są ważną częścią każdego procesu produkcyjnego, dlatego muszą być odpowiednio zaprojektowane. Jednym z krytycznych elementów projektu jest określenie odpowiednich mediów filtracyjnych, co wymaga analizy pyłu procesowego i wszystkich warunków pracy.

Przemysl Biotechnologiczny Produkcja i przetwarzanie materialow Przemysl Spozywczy

FILTRACJA HEPA - zmieniające się trendy

Created wtorek, 31 marca 2020

Filtracja HEPA jest wymagana w różnych branżach przemysłu farmaceutycznego, szpitalach, mikroelektronice, a nawet w przemyśle spożywczym. Dowiedz się o zmieniających się trendach w wymaganiach dotyczących filtracji HEPA, o tym jak filtracja HEPA rozwinęła się w ciągu ostatnich lat i jak zidentyfikować i zredukować koszty związane z wymaganiami dotyczącymi czystego powietrza.

Przemysl Biotechnologiczny Jakosc powietrza

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt