E-mobility fabryka ogniw do aut elektrycznych

E-mobility fabryka ogniw do aut elektrycznych

Podczas produkcji baterii litowo-jonowych powstaje wiele różnych zanieczyszczeń powietrza, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Wychwytywanie tych zanieczyszczeń z powietrza wewnątrz pomieszczeń ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

Powietrze nawiewane

Najbardziej krytycznym elementem środowiska, który wymaga kontroli w zakładach produkujących baterie, jest wilgotność względna, czasami tak niska jak temperatura punktu rosy wynosząca -70º Celsjusza. Utrzymanie tego poziomu wymaga szczelnie zamkniętych pomieszczeń, aby zapobiec przedostawaniu się do nich wilgoci. W przypadku ogniw akumulatorów litowo-jonowych czyste produkty stanowią 85% kosztów materiałów użytych do produkcji pakietu. Zmniejszenie zanieczyszczenia na wszystkich etapach procesu produkcyjnego pozwoli zwiększyć wydajność nawet o 50%. Poprawa jakości powietrza wewnątrz budynku pozwoli zwiększyć wydajność i zapewnić lepsze funkcjonowanie ogniw, co z kolei poprawi produktywność i przyczyni się do szybszej adaptacji tego środka transportu.

Problemy związane z jakością powietrza

Ochrona procesów

Różne typy akumulatorów litowo-jonowych stosują różne technologie chemiczne i mają różną wydajność, koszty i charakterystykę bezpieczeństwa. Ogniwa akumulatora litowo-jonowego zawierają separatory, które zapobiegają stykaniu się anod i katod, czyli biegunów dodatnich i ujemnych. Jeśli kawałek metalu znajdzie się zbyt blisko separatora, może go przebić i spowodować zwarcie. Kontrola jakości powietrza podczas procesu produkcyjnego pozwala ograniczyć te kosztowne zanieczyszczenia, zwiększyć wydajność i zagwarantować, że do użytkownika trafi produkt wysokiej jakości. Rozwiązania Camfil w zakresie czystego powietrza chronią procesy produkcyjne poprzez redukcję unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń, które zanieczyszczają ogniwa lub powodują ich zwarcie. Wydajność wzrasta, a użytkownik otrzymuje produkt wysokiej jakości.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy

Podczas produkcji baterii litowo-jonowych powstają różne cząstki, gazy i toksyny, które mogą powodować zagrożenie zarówno dla pracowników. Zapewnienie, że zdrowie wszystkich zainteresowanych stron jest właściwie traktowane, zapewni bezpieczne środowisko pracy. Rozwiązania Camfil w zakresie czystego powietrza mogą pomóc w wychwytywaniu i usuwaniu tych potencjalnie szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, zapewniając bezpieczne i czyste środowisko pracy.

Redukcja kosztów energii

"Net Carbon Zero" jest kluczową inicjatywą wielu wiodących światowych marek. Czy wiesz, że systemy HVAC mogą odpowiadać za ponad 50% całkowitego zużycia energii, a 30% z tego może być bezpośrednio związane z filtrem powietrza? Rozwiązania Camfil w zakresie czystego powietrza zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalizację energetyczną zakładu bez uszczerbku dla jakości powietrza.


Latest articles

FILTRACJA HEPA - zmieniające się trendy

Created wtorek, 31 marca 2020

Filtracja HEPA jest wymagana w różnych branżach przemysłu farmaceutycznego, szpitalach, mikroelektronice, a nawet w przemyśle spożywczym. Dowiedz się o zmieniających się trendach w wymaganiach dotyczących filtracji HEPA, o tym jak filtracja HEPA rozwinęła się w ciągu ostatnich lat i jak zidentyfikować i zredukować koszty związane z wymaganiami dotyczącymi czystego powietrza.

Jakosc powietrza Przemysl Biotechnologiczny
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt