People Matter 1st - kampania informacyjna o wpływie pyłu zawieszonego w powietrzu na organizm człowieka

Created czwartek, 18 lutego 2021

Wpływ pyłu zawieszonego na nasze zdrowie i dostępne rozwiązania chroniące ludzi wewnątrz budynków

O tym, dlaczego musimy umieścić jakość powietrza na pierwszym miejscu w programie działań na rzecz środowiska i zdrowia ludzkiego, doskonale świadczą dwa istotne fakty. Po pierwsze, jakość powietrza, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie; w skali globalnej zanieczyszczenie powietrza jest czwartym najważniejszym czynnikiem ryzyka śmierci i bez wątpienia głównym czynnikiem środowiskowym ryzyka wystąpienia chorób. Po drugie, każdy z nas wdycha ponad 25 milionów cząstek z każdym oddechem; im więcej zanieczyszczeń wdychamy, tym większe jest ryzyko wystąpienia choroby. Dlatego zainicjowaliśmy kampanię "People Matter 1st", aby zwrócić uwagę na zagrożenia i dostępne rozwiązania chroniące ludzi wewnątrz pomieszczeń, skupiając się na najmniejszych i najbardziej niebezpiecznych cząstkach – PM1. 

Cząstki o największej zdolności docierania do najdalszych części naszego układu oddechowego są bardzo małe, ich wielkość to około 0,01-1 μm - są to cząstki zwane PM1. Zdolność różnych cząstek do tworzenia większych form (kiedy to mogą zostać unieruchomione w organizmie) zależy od ich wielkości i czy np. są one w stanie przenikać przez ściany dróg oddechowych.

Twoje płuca a czyste powietrze

Funkcjonowanie płuc zależy od czystego powietrza nawet w najgłębszych obszarach siedmiu milionów pęcherzyków płucnych, gdzie na poziomie kapilarnym zachodzi wymiana gazowa. Krew płynąca przez kapilary (naczynia włosowate) oddaje dwutlenek węgla (CO2), który powstaje podczas procesów metabolicznych. W tym samym czasie do krwi trafia tlen (O2) poprzez pęcherzyki płucne. Tlen jest następnie transportowany do mięśni i innych organów. Dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia opuszczają nasze ciało podczas wydechu. Nanocząstki, które nie są większe od wirusów, mogą zostać uwięzione w błonach komórkowych (ścianach) pęcherzyków płucnych. Mają one łączną powierzchnię około 70 m² i są bardzo czułe na cząstki i groźne substancje.  Jeśli te substancje pozostaną w układzie oddechowym, mogą przyczynić się do powstania rozedmy płuc, obrzęków i innych poważnych chorób, jak również przedwczesnych zgonów.

ZMIERZ RAZEM Z NAMI JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Nasz ekspert zbada jakość powietrza w pomieszczeniach, aby upewnić się, że powietrze jest bezpieczne, zdrowe i czyste.


Powietrze wewnątrz pomieszczeń

Podstawowym założeniem wentylacji jest dostarczenie świeżego powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. Ponieważ w dzisiejszych czasach powietrze zewnętrzne jest tak zanieczyszczone, między innymi w wyniku różnego rodzaju procesów spalania np. spalin z silników diesla, konieczne jest zastosowanie filtracji powietrza.  Jeśli nawiewane powietrze nie zostanie poddane oczyszczeniu, istnieje ryzyko, że do pomieszczeń trafi bardzo duża ilość szkodliwych cząstek, które przedostaną się do dróg oddechowych i układu krążenia człowieka.

Skuteczne filtry powietrza w systemie wentylacyjnym zatrzymują większość tych cząstek. Powietrze wewnątrz budynków jest znacznie bardziej niebezpieczne niż na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że kiedy cząstki i inne substancje przedostają się do powietrza wewnętrznego, łączą się z substancjami i cząstkami już obecnymi w budynkach. Kombinacje te mogą być znacznie bardziej agresywne, a przez to bardziej szkodliwe dla nas.W nowoczesnych biurowcach powietrze jest zanieczyszczone nie tylko przez cząstki przedostające się przez drzwi i okna, ale także przez emisje z różnych materiałów wewnątrz budynku. Emisje te składają się z cząstek i substancji pochodzących z mebli, farb, kosmetyków, materiałów budowlanych, środków czyszczących itp. Emisje powstają również podczas gotowania, palenia w kominku i używania świec. Ozon również może być obecny w pomieszczeniach. Jest to gaz, który na poziomie gruntu uważany jest za zanieczyszczenie powietrza i który może prowadzić do podrażnień układu oddechowego.


Czyste powietrze - prawem człowieka. W Camfil wierzymy, że oddychanie czystym powietrzem powinno być prawem człowieka. Na całym świecie rośnie świadomość szkodliwego wpływu zanieczyszczonego powietrza.

Usuwanie PM1

Użycie właściwego filtra pomoże Ci nie tylko utrzymać zdrowe powietrze wewnętrzne. Pozwoli Ci także zaoszczędzić energię i pieniądze. Obecnie dostępne są filtry spełniające rygorystyczne wymagania w zakresie zatrzymywania cząstek PM1, takie jak: Opakfil ES, Hi-Flo XLT7 i Hi-Flo M7.

Wysokie standardy mają kluczowe znaczenie

Nowa norma dla filtrów powietrza ISO 16890 ma globalny zasięg. Eliminuje dotychczasowe zamieszanie i zapobiega podejmowaniu nieobiektywnych prób porównywania filtrów testowanych różnymi metodami. Nowa klasyfikacja to również bardziej przejrzysta informacja dla Klienta mówiąca o skuteczności filtrów dla danej wielkości cząstki.
Aby dopełnić tę inicjatywę, opublikowaliśmy poradnik, który analizuje przyczyny, skutki i pokazuje jak można rozwiązać problem złej jakości powietrza wewnętrznego.


info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt