Rozwiązania w zakresie filtracji powietrza
Filtry do central wentylacyjnych i inne materiały filtracyjne

Rozwiązania w zakresie filtracji powietrza

Dostosowane do indywidualnych potrzeb

Filtry są integralną częścią naszej oferty i stanowią największą część naszej sprzedaży. Nasze filtry powietrza mogą być tak małe jak pudełko zapałek lub tak duże jak kontener transportowy. Ale niezależnie od ich wielkości, produktem końcowym jest czyste powietrze - wolne od szkodliwych zanieczyszczeń, kurzu, brudu, alergenów, zanieczyszczeń, gazów molekularnych, a w niektórych przypadkach nawet zagrażającego życiu promieniowania.

Dostarczając czyste powietrze, nasze filtry poprawiają zdrowie i wydajność ludzi, chronią kluczowe procesy produkcyjne, zwiększają wydajność i chronią środowisko naturalne.

ZADBAJ O DOBRE ZDROWIE LUDZI I MASZYN W KAŻDYM ŚRODOWISKU

Camfil oferuje najbardziej energooszczędne filtry dla budynków publicznych i komercyjnych. Produkty te dostarczają wysokiej jakości powietrze w pomieszczeniach (IAQ). Jednocześnie pomagają właścicielom budynków zmniejszyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla.

Dla zanieczyszczonych środowisk miejskich oferujemy filtry klasy ePM1 zgodnie z nową normą PN-EN ISO 16890 oraz filtry City z dodatkową warstwą węgla łączące filtrację przeciwpyłową i molekularną oraz pochłaniające ozon.

W środowiskach produkcyjnych nasze filtry i rozwiązania w zakresie czystego powietrza mają kluczowe znaczenie dla ochrony zaawansowanych lub wrażliwych procesów produkcyjnych lub dla zwalczania zanieczyszczeń molekularnych lub mikrobiologicznych.

W sektorze opieki zdrowotnej szpitale stosują nasze systemy filtracji w celu wyeliminowania zakaźnych zanieczyszczeń przenoszonych drogą powietrzną.

W energetyce jądrowej Camfil jest liderem w filtracji cząstek znajdujących się w fazie stałej i gazowej, posiadającym doświadczenie na całym świecie. Camfil wykorzystuje również to doświadczenie w opracowywaniu zaawansowanych systemów obudów w  celu ochrony przed skażeniem biologicznym w obiektów badawczych wysokiego ryzyka i laboratoriach bezpieczeństwa biologicznego (BSL).

FILTRY POWIETRZA DO WENTYLACJI OGÓLNEJ DLA WYSOKIEJ JAKOŚCI IAQ NA ŚWIECIE

Wiele z naszych energooszczędnych filtrów powietrza znajdziesz w centralach wentylacyjnych (AHU) systemów wentylacyjnych w budynkach takich jak szkoły, biura, domy, szpitale i lotniska. Nasze filtry intensywnie pracują nad zapewnieniem czystego, zdrowego i wydajnego środowiska pracy z wysoką jakością powietrza wewnętrznego.

Camfil dostarcza produkty i usługi firmom zarządzającym obiektami, agencjom rządowym, budynkom publicznym i komercyjnym, biurom, szkołom i firmom świadczącym usługi wentylacyjne i klimatyzacyjne.

W Europie dominują filtry kieszeniowe i kompaktowe, takie jak nasze popularne filtry Hi-Flo TM i Opakfil. W Ameryce Północnej bardziej rozpowszechnione są filtry kompaktowe, chociaż filtry kieszeniowe również zaczynają zyskiwać na popularności. Nasze filtry na tym rynku obejmują energooszczędne filtry 30/30®, Hi-Flo® ES i Durafil® ES.

Azja stosuje szeroki zakres norm i rozwiązań, więc rynek filtrów jest bardzo zróżnicowany. Modele Hi-Flo TM są popularnym wyborem dla rozwiązań energooszczędnych, a Durafil ESTM dla sytuacji, które wymagają rozwiązań kompaktowych.

W naszej ofercie znaleźć można linię domowych jak i przemysłowych oczyszczaczy powietrza dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Należą do nich kompaktowe urządzenia City do filtracji cząstek stałych i gazowych w biurach i placówkach handlowych.
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt