Górnictwo

Górnictwo

Rozwiązania Camfil w zakresie kontroli zapylenia i filtracji powietrza są specjalnie zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach górniczych.

Współpracujemy z firmami wydobywczymi i inżynieryjnymi oraz wykonawcami w celu znalezienia skutecznych, niezawodnych rozwiązań w zakresie kontroli zapylenia w procesach wydobywczych, aby chronić pracowników, środowisko i sprzęt przy jednoczesnej maksymalizacji produkcji.

Czysty obiekt przyczynia się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz pomaga firmom wydobywczym spełniać rygorystyczne wymogi. Oprócz tego, czysty zakład zwiększa również morale ludzi, którzy tam pracują, pomagając im czuć dumę z tego, co robią. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie zużycia komponentów, zmniejszenie konieczności konserwacji i poprawa niezawodności.

Trudne wyzwania w przemyśle wydobywczym

Kopalnie i kamieniołomy to silnie zapylone, niebezpieczne miejsca. Kontrola zapylenia z urządzeń do obróbki górniczej, takich jak kruszarki, przesiewacze i przenośniki taśmowe, stanowi poważne wyzwanie. Agencje rządowe mają ścisłe limity emisji pyłów i współpracują z firmami wydobywczymi w celu ograniczenia takich emisji wokół kopalń, aby chronić ludzi i środowisko.

Jeśli emisja pyłu okaże się zbyt duża, wtedy produkcja zostaje zredukowana i automatycznie nakładane są kary na przedsiębiorstwo za przekroczenie dopuszczalnych stężeń substancji. Jest to kolejny powód, dla którego właściwe zaprojektowanie i dobór urządzeń odpylających i rozwiązań w zakresie filtracji powietrza ma kluczowe znaczenie. Krótko mówiąc, minimalizacja emisji pozwala na wydobycie większej ilości produktów.

Ekstremalne warunki wymagają wyjątkowej niezawodności

Camfil oferuje indywidualnie dostosowane systemy kontroli zanieczyszczeń, które zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać surowe warunki panujące w środowisku górniczym. Nasze odpylacze Gold Series są idealne do spełniania wymagań przemysłu wydobywczego w zakresie pyłu zawieszonego (PM) o rozmiarach 2,5 mikrona i 10 mikronów.  

Nasze odpylacze przemysłowe to wytrzymała i solidna konstrukcja ze stali węglowej. Dzięki modułowej budowie odpylacze dają optymalną elastyczność w trudnych warunkach otoczenia. Są niezawodne i łatwe w obsłudze.

Korzyści płynące z zastosowania rozwiązań Camfil w przemyśle wydobywczym

 • Osiągnięcie zgodności z warunkami uzyskania pozwolenia i ścisłymi przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników zakładów
 • Ograniczenie emisji wokół zakładu górniczego
 • Oszczędność energii i cennych zasobów oraz redukcja kosztów utrzymania
 • Skrócenie czasu przestojów konserwacyjnych i zwiększenie niezawodności pracy urządzeń
 • Większa produktywność

Zastosowania w górnictwie

 • Wstępne kruszenie
 • Składowanie
 • Kruszenie finalne
 • Kruszarki bębnowe
 • Procesy przesiewania
 • Systemy taśmociągów
 • Pojemniki do składowania urobku
 • Sterownie
 • Laboratoria badawcze

Latest articles

Filtry zamienne do odpylaczy przemysłowych

Created piątek, 3 grudnia 2021

Czy wiedziałeś że Camfil jest w stanie dostarczyć szeroki zakres, wysokiej jakości wkładów i kaset filtracyjnych tak aby móc zmodernizować najczęściej występujące na rynku systemy odpylania? Nasze filtry zaprojektowane są do pracy z Twoim systemem i ponadto zostały stworzone po to aby zwiększyć jego efektywność poprzez zwiększenie skuteczności filtracji oraz wydłużenie żywotności wkładów filtrujących.

Produkcja i przetwarzanie materialow Przemysl Spozywczy Przemysl Biotechnologiczny Energetyka

Gold Series X-Flo

Created czwartek, 3 grudnia 2020

Odpylacze Gold Series X-flo są doskonałym rozwiązaniem dla przemysłu farmaceutycznego, górniczego, spożywczego i chemicznego. Zapewniają one również bezpieczniejsze środowisko pracy w zastosowaniach związanych z obróbką metali, takich jak spawanie, natryskiwanie termiczne, cięcie plazmowe, cięcie laserowe i śrutowanie.

Produkcja i przetwarzanie materialow
info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt